Hotelli- ja ravintola-alan YAMK-koulutus

Lappeenranta

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus on 2–2,5 vuotta eli 90 opintopistettä.

Tavoite

Hotelli- ja ravintola-alan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeisiä teemojaon palvelumutoilu sekä esimies- ja johtamisosaaminen. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Opintojen rakenne

Syventävät ammattiopinnot 53 op, vapaasti valittavat opinnot 7 op, opinnäytetyö 30 op.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämän kehittämishankkeena ja tehdään yleensä omalle työpaikalle.

Tehtävänimikkeitä

  • Matkailupäällikkö
  • Muut myyntityötä johtavat
  • Tuotepäällikkö
  • Muut liikeyritysten johtajat
  • Keittiöpäällikkö
  • Myyntipäällikkö
  • Muut matkailupäälliköt ja -virkailijat
  • Ravintolapäällikkö
  • Vastaanottopäällikkö (hotelli)
  • Asiantuntija

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vie uralla eteenpäin. YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonkavaatimuksenaon ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Suomi ja englanti.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen- asiakkaan ja käyttäjän- keskeisen roolin kehittämistyössä.