Lappeenranta

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ylempi ammattikorkeakoulututkinto, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä eli 2–2,5 vuotta.

Koulutus on mukana lisähaussa 10.–31.7.2019. Hae opiskelemaan Opintopolussa.

Koulutuksen tavoite

Hotelli- ja ravintola-alan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville restonomeille, tradenomeille ja kauppatieteiden kandidaateille.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeisiä teemoja on palvelumuotoilu sekä esimies- ja johtamisosaaminen. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetusta on yleensä noin kolmen viikon välein, ja lähijaksot kestävät perjantai-iltapäivästä lauantai-iltapäivään (pe klo 14–19, la klo 9–15).

Opintojen rakenne

 • Syventävät ammattiopinnot 53 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 7 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämän kehittämishankkeena ja tehdään yleensä omalle työpaikalle.

Tehtävänimikkeitä

 • Matkailupäällikkö
 • Muut myyntityötä johtavat
 • Tuotepäällikkö
 • Muut liikeyritysten johtajat
 • Keittiöpäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Muut matkailupäälliköt ja -virkailijat
 • Ravintolapäällikkö
 • Vastaanottopäällikkö (hotelli)
 • Asiantuntija

Uramahdollisuudet ja pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vie uralla eteenpäin. YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammatilliseen opettajakoulutukseen. Voit hakeutua myös yliopiston lisensiaatti- tai tohtoriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin.

Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat