Hotelli- ja ravintola-alan YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksen hotelli- ja ravintola-alan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus hotelli- ja ravintola-alalta tai muulta palveluliiketoiminnan alalta.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa suoritettu työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto on saatavilla 1.3.-21.5.2019.

Valintakoe

Valinta tehdään kirjallisesta valintakokeesta ja ryhmäkeskustelusta saadun yhteispistemäärän perusteella. Ylin saavutettu pistemäärä on 100 pistettä. Hakijan on saatava valintakokeen kirjallisesta osasta ja ryhmäkeskustelusta yhteensä vähintään 20 pistettä ja lisäksi näistä kummastakin osasta on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.

Valintakoe järjestetään tiistaina 21.5.2019 klo 10.00 alkaen Skinnarilan kampuksella, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta. Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa klo 9.30. Kirjallinen koe pidetään klo 10-12 ja ryhmähaastattelut klo 12.30 alkaen.
 
Kirjallinen valintakoe  perustuu sekä ennakkoon jaettuun että kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen, mihin lähetetään kutsu sähköpostilla.

Valintakoeyhteistyössä ovat: XAMK, Saimaan amk, ja KAMK. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija saa valintakoekutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakukohteeseensa. Painavasta syystä hakija voi suorittaa valintakokeen myös yhteistyön toisessa ammattikorkeakoulussa.