Liiketalouden YAMK-koulutus

Lappeenranta

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus on  2–2,5 vuotta eli 90 opintopistettä.

Tavoite

Liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeisiä teemoja esimies- ja johtamisosaamisen rinnalla ovat laskentatoimi ja juridiikka. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Opintojen rakenne

Liiketalouden koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Syventävät ammattiopinnot 50 op, vapaasti valittavat opinnot 10 op, opinnäytetyö 30 op.

Koulutukseen hakevalla pitää olla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämän kehittämishankkeena ja tehdään yleensä omalle työpaikalle.

Tehtävänimikkeitä

 • Tuontipäällikkö
 • Pankkitoimihenkilö
 • Talousjohtaja
 • Muut myyntityötä johtavat
 • Tuotepäällikkö
 • Muut liikeyritysten johtajat
 • Hallintojohtaja
 • Konttorinhoitaja (pankki)
 • Myyntipäällikkö
 • Yritysjohtaja
 • Vientipäällikkö

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vie uralla eteenpäin ja antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.