Lappeenranta

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä eli 2–2,5 vuotta.

Koulutus on mukana lisähaussa 10.–31.7.2019. Hae opiskelemaan Opintopolussa.

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille.

Koulutukseen hakevalla pitää olla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeisiä teemoja esimies- ja johtamisosaamisen rinnalla ovat laskentatoimi ja juridiikka. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetusta on yleensä noin kolmen viikon välein, ja lähijaksot kestävät perjantai-iltapäivästä lauantai-iltapäivään (pe klo 14–19, la klo 9–15).

Opintojen rakenne

 • Syventävät ammattiopinnot 50 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Liiketalouden koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämän kehittämishankkeena ja tehdään yleensä omalle työpaikalle.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoululla on useita yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla, ja kannustamme opiskelijoitamme lähtemään vaihtoon.

Kielitaidon kartuttaminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen on helppoa myös kotikampuksella, sillä opiskelijoita ja henkilökuntaa tulee useista eri maista.

Uramahdollisuudet ja pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vie uralla eteenpäin ja antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tehtävänimikkeitä

 • Tuontipäällikkö
 • Pankkitoimihenkilö
 • Talousjohtaja
 • Muut myyntityötä johtavat
 • Tuotepäällikkö
 • Muut liikeyritysten johtajat
 • Hallintojohtaja
 • Konttorinhoitaja (pankki)
 • Myyntipäällikkö
 • Yritysjohtaja
 • Vientipäällikkö

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammatilliseen opettajakoulutukseen. Voit hakeutua myös yliopiston lisensiaatti- tai tohtoriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat