Suomenkielisen koulutuksen valintaperusteet

Englanninkielisen koulutuksen valintaperusteet

Suomenkielisen liiketalouden YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja, sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa suoritettu työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden YAMK-koulutuksen valintakokeeseen (haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä julkaistaan maaliskuussa 2019.

Lisähaun haastattelut suoritetaan perjantaina 16.8.2019, Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella, Yliopistonkatu 36. Hakijoille ilmoitetaan valintakoekutsussa haastatteluaika.

Haastattelut suoritetaan 20. – 22.5.2019, Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella, Yliopistonkatu 36. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Hakijoille ilmoitetaan valintakoekutsussa haastattelupäivä ja -aika.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 40 pistettä, alin hyväksytty 20 p
Valintakoe, haastattelu 60 pistettä, alin hyväksytty 30 p
Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty 50 p

 

englanninkielisen International business management koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja, sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa suoritettu työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti. Englannin kielen taito arvioidaan osana valintakoetta asteikolla hyväksytty/hylätty. Englanninkielen koe on suoritettava hyväksytysti, voidakseen tulla valituksi.

Saimaan ammattikorkeakoulun International Business Management -koulutuksen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä julkaistaan maaliskuussa 2019.

Valintakoe järjestetään 24.5.2019 Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella, Skinnarilankatu 36.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 20 pistettä, alin hyväksytty 10 p.
Valintakoe, kirjallinen 40 pistettä, alin hyväksytty 20 p.
Valintakoe, haastattelu 40 pistettä, alin hyväksytty 20 p.
Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty 50 p.