Valintaperusteet ja valintakokeet

Liiketalouden YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja, sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa suoritettu työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden YAMK-koulutuksen valintakokeeseen (haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä julkaistaan maaliskuussa 2017.

Haastattelut suoritetaan 15. – 17.5.2017, Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella, Skinnarilankatu 36. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Hakijoille ilmoitetaan valintakoekutsussa haastattelupäivä ja -aika.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 40 pistettä, alin hyväksytty 20 p
Valintakoe, haastattelu 60 pistettä, alin hyväksytty 30 p
Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty 50 p