Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Hakukelpoisuusvaatimuksena ensihoitajan, fysioterapeutin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto sekä sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen ammattikorkeakoulututkintoa suoritettu työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Opiskelijaksi voidaan valita myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on lisäksi suoritettuna sosiaali- ja terveysalan yllä mainittuja ammattikorkeakoulututkintoja vastaava vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto.


Ennakkotehtävä ja valintakoe

Valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä julkaistaan maaliskuussa 2019.

Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella 6. - 7.6.2019. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 20 pistettä, alin hyväksytty 8 p
Valintakoe, kirjallinen 40 pistettä, alin hyväksytty 16 p
Valintakoe, haastattelu 40 pistettä, alin hyväksytty 16 p
Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty 40 p