Valintaperusteet ja valintakokeet

Rakentamisen YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto tai teknistieteellisen koulutusalan korkeakoulututkinto rakennusalalta, laajuudeltaan vähintään 240 op sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta insinööritason tehtävissä.

Ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (rakennusalan insinööri) jälkeen ennen ammattikorkeakoulututkintoa suoritettu rakennusalan insinööritalson työkokemus hyväksytään hakukelpoisuuden antavaksi. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella, maksimi 100 pistettä. Valintakokeesta ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä julkaistaan maaliskuussa 2017.

Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella 9.5.2017.

Valintakokeen osat ja pisteet:
- ennakkotehtävä, max 20 p (alin hyväksytty 8 p)
- kirjallinen osa, max 40 p (alin hyväksytty 16 p)
- haastattelu, max 40 p (alin hyväksytty 16 p)