Lappeenranta

Degree: Bachelor of Business Administration (BBA)
Degree title in Finnish: Tradenomi (AMK)
The Duration and extent of studies is 3.5 years, 210 credits.

Study objectives

Degree Programme in International Business provides students with solid understanding of different approaches to performing business.

The programme will give the student professional competence within broad scope of international business, versatile problem-solving and social skills needed in a multicultural environment, as well as tools for communicating the solutions.

Study contents

The programme includes business studies, management, marketing, finanacial management and supply chain management studies as well as language and intercultural communication studies.

Real life projects are part of the studies and that way students learn to work in multicultural project teams and also to manage projects.

The International Business study programme includes a semester long exchange study period at one of our partner institutions. Students may also do their placement almost anywhere in the world.

Structure of studies

First year theme: Business Skills and Working with People 60 ECTS
Second year theme: Building and Developing Businesses 55 ECTS
Third year theme: Shaping Professional Identity
(students choose either Leaderhip, International Marketing or Supply Chain Management study focus)
50 ECTS
Placement 30 ECTS
Thesis 15 ECTS

International Business Curriculum Structure (pdf)

Final project

A  bachelor's thesis (15 ECTS) is included in the programme. Most students do their bachelor's thesis as a development project which aims to produce new solutions for companies by combining theoretical knowledge with practical skills.

More about the language of instruction

The whole degree programme is conducted in English.

Internationalization

International activities are considered to be an essential development area at Saimaa University of Applied Sciences, and the range of foreign partners is wide and well-established.

Saimaa University of Applied Sciences co-operates with different universities in Russia, Asian countries and Europe in the fields of student, teacher and trainee exchange and different kinds of joint development projects.

Co-operation with other parties

Possibility to do a double degree.

Career opportunities

International Business studies prepares the student for the diverse aspects of business operations including studies of management, marketing, finance and logistics.

It prepares the student to the international business world that needs multicultural experts for companies and various foreign trade positions to run operations and implement projects around the world.

International Business students may choose whether they want to deepen their expertise in leadership, international marketing or supply chain management.

Research focus

The standing point of the RDI at the Saimaa University of Applied Sciences is to create new lucrative solutions both to everyday life and business.

We believe that only genuine needs can generate real innovations. We want to be pioneers and remember the key role of the human being (a customer and a user) in the development.

Postgraduate study opportunities

Eligible for second-cycle higher education studies. The admissions decisions are made in the receiving higher education institution.

Tuition fee

Non-EU/EEA students are subject to tuition fees. The annual tuition fee for students in Bachelor´s degree programmes is 5 400 e/year. Applying for the 50 % scholarship is possible after the first academic year. To be able to use the given option, you must be able to study full time during the first academic year - meaning, that you must complete a minimum of 55 ECTS credits of studies that are included in your personal study plan. For more information please see: https://www.saimia.fi/en-fi/

Read more

Apply to study (Opintopolku.fi)

There are 450 international students in Saimaa UAS — read the story of three of them

Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa - suomenkieliset tradenomitutkintoon johtavat koulutukset

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Listan valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä: Liiketalouden koulutuksen valintakoeyhteistyö, kevään 2019 yhteishaku

Liiketalouden koulutuksen (päivätoteutukset) valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 7.6.2019 klo 12.00.

 

Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa - englanninkieliset tradenomitutkintoon johtavat koulutukset

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä Suomessa suoritetun valintakokeen.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Sinut kutsutaan ylimpään samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut.

Listan valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä: Liiketalouden englanninkielisen koulutuksen valintakoeyhteistyö, kevään 2019 yhteishaku
Valintakoe järjestetään 11.4.2019.

Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin, ja koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Perehdyt käytännön liiketoimintaan ja solmit samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin. Opintoihisi kuuluu erilaisten työelämäprojektien suunnittelua ja toteutusta. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Opit käyttämään taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä ja erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Voit suuntautua laskentatoimeen, markkinointiin tai yritysjuridiikkaan. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Liiketalouden perusopinnot ovat kaikille yhteiset. Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin tarkemmin kohdassa ”Opintojen rakenne”.

Opintojen rakenne

Liiketalouden koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta ja henkilökohtaisesta suunnitelmasta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Opintojen rakenne riippuu suuntautumisvaihtoehdosta.

Laskentatoimen osaajaksi

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena osaat hoitaa itsenäisesti monipuolisia taloushallinnon tehtäviä. Syvennät osaamistasi joko ulkoiseen laskentatoimeen tai johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

Ulkoisen laskentatoimen osaamisalueisiin sisältyvät:

 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • verotus
 • tilintarkastus.

Johdon laskentatoimen ja rahoituksen osaamisalueisiin sisältyvät:

 • kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • budjetointi ja talouden suunnittelu
 • rahoitus ja investointien suunnittelu
 • taloushallinnon tietojärjestelmät.

Laskentatoimen tradenomina työskentelet muun muassa kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, tilintarkastajana, controllerina, pankki- ja sijoitusneuvojana, veroasiantuntijana ja taloussihteerinä sekä muissa taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Laskentatoimen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Markkinoinnin tekijäksi

Markkinointia opiskellaan opiskelijoiden perustamassa tiimiyrityksessä. Sovellat opittua teoriaa ja tietoa käytäntöön yrityksille tehtävissä toimeksiannoissa, joista kertyy opintopisteitä.

Markkinointitradenomin osaamisalueisiin sisältyvät:

 • markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • tuotteistaminen ja brändien hallinta
 • tuottavien asiakassuhteiden luominen
 • asiakaspalvelu ja konsultoiva myyntityö
 • markkinointiviestintä
 • digitaalinen markkinointi
 • projekti- ja tiimityöskentely
 • yrittäjätaidot.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena tradenomina toimit markkinoinnin, markkinointiviestinnän, tuotekehityksen, suhde- ja tiedotustoiminnan sekä myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja vastuutehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Markkinoinnin opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Yritysjuridiikan osaajaksi

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistut liiketoiminnassa tarvittavaan oikeudelliseen osaamiseen kuten yhtiö- ja vero-oikeuteen, sopimusoikeuteen sekä ulkomaankaupan oikeuteen.

Sinulle kehittyy valmius ja kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa.

Juridiikkatradenomin osaamisalueita liike- ja hallintojuridiikassa ovat:

 • esineoikeus
 • finanssioikeus
 • kauppaoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • työoikeus.

Yritysjuridiikan tradenomina työskentelet veroasiantuntijana, pankki- ja sijoitusneuvojana, vakuutusalalla, sopimusasiantuntijana ja muissa yritystoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkishallinnon tehtävissä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Juridiikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä, ja osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on yleensä suomi. Osa opintojaksoista saatetaan toteuttaa englannin kielellä.

Uramahdollisuudet

Tradenomina olet elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hallitset yrityksen perustamisen ja saat valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi.

Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta hallitset perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä.

Opinnoissasi keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tehtävänimikkeitä

 • Pankkitoimihenkilö
 • Laskuttaja
 • Tuotepäällikkö/avainasiakaspäällikkö
 • Hallintosuunnittelija
 • Sijoitusneuvoja
 • Toimistotyöntekijä
 • Markkinointisuunnittelija
 • Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
 • Vientisihteeri
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Markkinointiassistentti
 • Myyntineuvottelija
 • Talousuunnittelija
 • Controller
 • Asiakaspalveluassistentti
 • Yhteyssihteeru/yhteyspäällikkö
 • Ostaja
 • Projektipäällikkö
 • Yrittäjä

Pätevyys

Tradenomi (AMK). Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös yliopistojen maisteriohjelmiin.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat

Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä. ICT-alaan erikoistuneena digitradenomina olet myös ammattimainen, monipuolisesti tietojenkäsittelytaitoja hallitseva ohjelmistoalan kehittäjä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin, ja koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Perehdyt käytännön liiketoimintaan ja solmit samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin. Opintoihisi kuuluu erilaisten työelämäprojektien suunnittelua ja toteutusta. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Opit käyttämään taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä ja erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Digitradenomi erikoistuu ICT-alaan. Erikoistumisopinnot alkavat liiketalouden perusopintojen eli ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Opintojen rakenne

Digitradenomikoulutuksessa opiskelet internet- ja mobiilisovellusten sekä muiden digitaalisten palvelujen kehittämistä nykyaikaisilla ohjelmistoilla.

Ohjelmointiosaaminen on yksi digitradenomikoulutuksen keskeisistä sisällöistä. Myös liiketoimintaosaaminen on tärkeä osa opintoja.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on yleensä suomi. Osa opintojaksoista saatetaan toteuttaa englanninkielisenä.

Uramahdollisuudet

Tradenomi on elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hän hallitsee yrityksen perustamisen ja saa valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Digitradenomi on ammattimainen ja monipuolisesti tietojenkäsittelytaitoja hallitseva ohjelmistoalan kehittäjä.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi.

Tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Pätevyys

Tradenomi (AMK). Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ICT-alan yritysten kanssa, joten sinulla on mahdollisuus luoda työelämäsuhteita jo opiskeluaikanasi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri yliopistojen maisteriohjelmiin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 7.6.2019 klo 12.00.
Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 18.4. - 7.6.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineiston linkki poistettu valintakokeen jälkeen.

International Business -koulutuksen ennakkomateriaali julkaistaan hakuaikana ja se on saatavilla 11.4.2019 asti. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.