Lahti

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Tutkinnon laajuus on 2,5–3 vuotta eli 150–180 opintopistettä.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakoulun rakennusmestarikoulutuksiin valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla.

Lahdessa alkava rakennusmestarikoulutus on muuntokoulutus, joka tarkoitettu henkilöille, joilla on jo korkeakoulututkinto tai aiempia korkeakouluopintoja.

Lappeenrannassa alkava rakennusmestarikoulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, joilla on toisen asteen tutkinto ja työkokemusta alalta.

Koulutuksen tavoite

Rakennusmestarina huolehdit työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Rakennusmestarin tehtävässä toimiminen edellyttää ammatillisen ja teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde- ja turvallisuusasioiden ja laadun hallintaa sekä tietoteknistä osaamista.

Koulutuksen sisältö

Rakennusmestarin koulutuksen opinnoissa saavutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaavan työnjohtajan kelpoisuus vaativassa työnjohtotehtävässä. Keskeisimpinä osina opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta ja hankinnat, työturvallisuus ja esimiestoiminta.

Lisäksi tekniikan alan perusopintoina opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, viestintää, tietotekniikkaa sekä rakennetekniikkaa. Opintoja suoritetaan osittain projektitöinä hyödyntäen käytännön rakennushankkeita.

Keskeisenä opiskelumenetelmänä on yrityksissä tapahtuva työnjohtoharjoittelu.

Tutkintoon sisältyy myös muuta työelämän kanssa toteuttavaa opiskelua ja yhteistyötä. Tämä edellyttää, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu tekemään suoritukset oppilaitoksen suosittelemassa yrityksessä.

Opintojen rakenne

Aikuiskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti joka kolmas viikko maanantaista keskiviikkoon klo 8–18. Opinnot sisältävät myös 1–2 intensiiviviikkoa/lukuvuosi.

Lähiopetus toteutetaan pääasiallisesti Lahden ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa huomioidaan aiemmat opinnot. Suoritettava laajuus riippuu aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Ammattiopinnot

  • Rakentamisen peruskäsitteet
  • Rakennushankkeeseen perehtyminen
  • Rakentamisen tekniset perusteet
  • Rakennustuotanto
  • Rakennushanke
  • Johtaminen

Työnjohtoharjoittelu

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistehtävä, jossa osoitat oman osaamisesi.

Uramahdollisuudet

Rakennusmestarina voit työskennellä tuotannon esimiestehtävissä, myyntitehtävissä ja rakennusmateriaaliteollisuudessa.

Pätevyys

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä rakennusmestarina rakennusalan yritysten, kaupunkien tai kuntien palveluksessa. Saat vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden. Rakennusmestarikoulutus ei pätevöitä suunnittelutehtäviin.

Kansainvälistyminen

Useat Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat lähtevät ulkomaisille harjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan ja kartuttamaan elämänkokemustaan.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja pakolliset opinnot suoritetaan suomen kielellä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu tekevät tiivistä yhteistyötä alueen paikallisten organisaatioiden kanssa. Opiskelujen aikana sinulla on mahdollisuus verkostoitua ja vahvistaa osaamistasi, jota tarvitset valmistuttuasi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

  • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
  • Innovaatioista liiketoimintaa
  • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Lue lisää

Lue opiskelijatarina: Jalat pöydällä konttorissa? Talonrakentajasta rakennusmestariksi