Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksiin haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakoulun rakennusmestarikoulutuksiin valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla.

Lappeenrannassa alkava rakennusmestarikoulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, joilla on toisen asteen tutkinto ja työkokemusta alalta.

Lahdessa alkava rakennusmestarikoulutus on muuntokoulutus, johon voivat hakea aiemmin korkeakoulututkinnon tai korkeakouluopintoja suorittaneet.

Koulutuksen tavoite

Rakennusmestarina huolehdit työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Rakennusmestarin tehtävässä toimiminen edellyttää ammatillisen ja teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde- ja turvallisuusasioiden ja laadun hallintaa sekä tietoteknistä osaamista.

Koulutuksen sisältö

Rakennusmestarin koulutuksen opinnoissa saavutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaavan työnjohtajan kelpoisuus vaativassa työnjohtotehtävässä. Keskeisimpinä osina opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta ja hankinnat, työturvallisuus ja esimiestoiminta.

Lisäksi tekniikan alan perusopintoina opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, viestintää, tietotekniikkaa sekä rakennetekniikkaa. Opintoja suoritetaan osittain projektitöinä hyödyntäen käytännön rakennushankkeita. Keskeisenä opiskelumenetelmänä on yrityksissä tapahtuva työnjohtoharjoittelu.

Tutkintoon sisältyy myös muuta työelämän kanssa toteuttavaa opiskelua ja yhteistyötä. Tämä edellyttää, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu tekemään suoritukset oppilaitoksen suosittelemassa yrityksessä.

Opintojen rakenne

Aikuiskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen viikonloppu perjantaisin ja lauantaisin. Opinnot sisältävät myös 1–2 intensiiviviikkoa/lukuvuosi.

Perusopinnot

  • Rakentamisen peruskäsitteet
  • Kieli- ja viestintäopinnot

Ammattiopinnot

  • Rakennushankkeeseen perehtyminen
  • Rakentamisen tekniset perusteet
  • Rakennustuotanto
  • Rakennushanke
  • Johtaminen

Työnjohtoharjoittelu

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistehtävä, jossa osoitat oman osaamisesi.

Uramahdollisuudet

Rakennusmestarina voit työskennellä tuotannon esimiestehtävissä, myyntitehtävissä ja rakennusmateriaaliteollisuudessa.

Pätevyys

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä rakennusmestarina rakennusalan yritysten, kaupunkien tai kuntien palveluksessa.

Kansainvälistyminen

Useat Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat lähtevät ulkomaisille harjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan ja kartuttamaan elämänkokemustaan.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja pakolliset opinnot suoritetaan suomen kielellä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen paikallisten organisaatioiden kanssa. Opiskelujen aikana sinulla on mahdollisuus verkostoitua ja vahvistaa osaamistasi, jota tarvitset valmistuttuasi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

  • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
  • Innovaatioista liiketoimintaa
  • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa

Lue lisää

Lue opiskelijatarina: Jalat pöydällä konttorissa? Talonrakentajasta rakennusmestariksi