Rakennusmestarikoulutus Lappeenranta
Rakennusmestarikoulutus Lahti

Hakukelpoisuusvaatimus
Rakennusmestarikoulutus, monimuotototeutus Lappeenranta

Yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi 24 kuukauden rakennusalan työkokemus.

Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen 18.9.2019 mennessä. Osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikaiseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Laske osa-aikaisen työkokemuksen tunnit yhteen ja jaa summa 150:lla. Näin saamasi kokonaisluku kertoo työkokemuskuukaudet kokoaikaisena. Vastaavasti yksittäiset työpäivät lasketaan yhteen ja summa jaetaan 20:lla. Osa-aikatyön tulee ilmetä selkeästi työtodistuksesta (esim. tuntimääränä).

Harkinnanvarainen valinta

Saimaan ammattikorkeakoulun rakennusmestarikoulutuksessa (monimuotototeutus) voidaan käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos amk katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa tai työkokemusta ei ole.

Opiskelijavalinta

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä julkaistaan Saimaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla yhteishaun alkaessa ja se tulee palauttaa 25.9.2019 klo 15.00 mennessä opintopolkuun hakemuksen liitteenä.

Tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen hakijan tulee saada ennakkotehtävästä vähintään 50% sen maksimipistemäärästä.

Kirjallinen koe, 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 25)

Kirjallisessa valintakokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä, kirjallisia taitoja sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Haastattelussa ja ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä suoriutua opinnoista.

Haastattelu enintään 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 25 pistettä)

Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista tavoiteajan puitteissa. Haastattelusta on saatava vähintään 25 pistettä.

 

Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Saimaan ammattikorkeakoulun omassa valintakokeessa. Valintakokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta valintakoetulos on hyväksytty.

Valintakoe pidetään Skinnarilan kampuksella, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta, 28.10.2019.  Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan Saimaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla ja valintakoekutsun yhteydessä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Hakukelpoisuusvaatimus
Rakennusmestarikoulutus, monimuotototeutus, muuntokoulutus, Lahti 

Rakennusmestarikoulutuksen muunto-ohjelmaan hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettu muun kuin rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on kesken jäänyt muun alan tai rakennusalan korkeakoulututkinto, josta on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä. Keskeneräisen tutkinnon opinnot eivät voi olla vanhempia kuin viisi vuotta.
Lisäksi ehtona on, että hakijalla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta korkeakoulussa

Opiskelijavalinta
Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä julkaistaan Saimaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla yhteishaun alkaessa ja se tulee palauttaa 25.9.2019 klo 15.00 mennessä Opintopolkuun hakemuksen liitteenä.

Tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen hakijan tulee saada ennakkotehtävästä vähintään 50% sen maksimipistemäärästä.

Valintakokeeseen ja haastatteluun osallistuneet hakijat asetetaan valintajonoon seuraavien osa-alueiden yhteispistemäärän perusteella:

  • valintakoe 50 prosenttia
  • valintahaastattelu 40 prosenttia
  • työkokemus 10 prosenttia

Kirjallinen koe, 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 25)

Kirjallisessa valintakokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä, kirjallisia taitoja sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta.

Haastattelu, 40 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20)

Valintahaastattelussa ja ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista tavoiteajan puitteissa. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 20 pistettä.

Työkokemus enintään 10 pistettä

Hakija, jolla on rakennusalan työkokemusta vähintään 2 vuotta saa valinnassa 10 pistettä. Työkokemus tulee todentaa työtodistuksin.

Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Saimaan ammattikorkeakoulun Lahdessa järjestämässä kokeessa. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan.

Valintakokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta valintakoetulos on hyväksytty.

Valintakoe pidetään Lahdessa, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, 29.10.2019 tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan Saimaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla ja valintakoekutsun yhteydessä.