Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon

  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)

  • Eurooppalaisen Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemmin vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna syksyn haussa niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta on perillä ammattikorkeakoulussa viimeistään 9.12.2019 klo 15.00. Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB- ja RP-tutkinnolla hakevat).

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä Suomessa kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot 25.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on hakijan ensimmäinen toive. Se koulu päättää hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen hakijapalveluihin.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisesta hakemisesta koulutuksittain. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Saimaan ammattikorkeakoulun päivätoteutuksena järjestettävissä koulutuksissa ei ole käytössä harkinnanvaraista hakua.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat eivät ole mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun ja tehdä opiskelijavalinnat, kun hakija on suorittanut Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Katso Saimaan ammattikorkeakoulun valintamenettely täältä.

Liitteiden (todistuskopiot) toimitusaikataulu 

Asiakirja liitteiden palautus

Suomalainen tutkinto:

1)    tutkinnon oltava valmis ja tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen antama väliaikainen todistus valmistumisesta toimitettava hakijapalveluihin
(* = hakukautena valmistuvat)

2)    vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat

3)    ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden toimitettava todistuskopiot hakijapalveluihin

4)    alkuperäisen tutkintotodistuksen tarkistus

1) ma 9.12.2019 klo 15 mennessä
*  ma 30.12.2019 klo 15 mennessä    

2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolauta-kunnalta

3) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä


4) opintojen alkaessa

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP):

1)    tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös toimitetta-va hakijapalveluihin
(* = hakukautena valmistuvat toimittavat Predicted Gra-des tai vastaavan todistuksen)

2)    Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan (IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat loppuarvosanat transcript of grades).

3)    alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus

 

1) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä
*25.9.2019 klo 15 mennessä

2) ma 30.12.2019 klo 15 mennessä

3) opintojen alkaessa

Ulkomainen tutkinto:

1) tutkinnon oltava valmis ja tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös toimitettava hakijapalveluihin (ei koske hakukautena valmistuvia)

2) hakukautena valmistuvan ulkomaisen tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös on toimitettava hakijapalveluihin

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen ja alkuperäisen virallisen käännöksen tarkistus

1) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä

2) ma 30.12.2019 klo 15 mennessä

3) opintojen alkaessa

Työtodistukset (rakennusmestari, monimuotokoulutus):

1) työtodistuksien kopiot toimitettava hakijapalveluihin

2) alkuperäisten työtodistusten tarkistus

1) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä

2) opintojen alkaessa

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava hakijapalveluihin ke 25.9.2019 klo 15 mennessä
Ennakkotehtävät on toimitettava (rakennusmestari, monimuotokoulutus) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä
Harkinnanvarainen hakija: korkeakoulun määrittelemät liitteet toimitettava korkeakouluun (harkinnanvarainen valinta käytössä monimuotototeutuksissa) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä
Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä toimitettava hakijapalveluihin ke 25.9.2019 klo 15 mennessä