Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Hakutoiveita ja niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi johonkin hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Valintatapa I: AMK-valintakoe

Hakukohteet käyttävät AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Valintatapa II: Todistusvalinta

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

 Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

*Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB -tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1 -kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Ensihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti
Valintatapa I valintakoe: 70 % aloituspaikoista
Valintatapa II todistusvalinta: 30 % aloituspaikoista

Ensikertalaisuuskiintiö 80%

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Jos kahden hakijan pistemäärä on sama, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Valintatapa I: valintakoe
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa II: todistusvalinta
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

 

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti:

 

EB-tutkintoIB-tutkintoReifeprüfung-tutkintoSuomalainen ylioppilastutkinto
Matematiikka Muu aine-kohtainen koe      
9,50–10,00 9,00–10,00 7 (Excellent) 13–15 pistettä Laudatur
8,50–9,45 8,00–8,95 6 (Very good) 12–10 pistettä Eximia cum laude approbatur
7,00–8,45 7,00–7,95 5 (Good) 8–9 pistettä Magna cum laude approbatur
6,00–6,95 6,00–6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur
5,00–5,95 5,00–5,95 3 (Mediocre) 5–6 pistettä Lubenter approbatur
4,00–4,95 4,00–4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur

 

IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

 

IB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

 

 IB- tutkinto  YO
 RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli  
 A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli  Äidinkieli
 RYHMÄ 2: vieraat kielet  
 Taso B 2. kotimainen kieli, pitkä
  Vieras kieli, pitkä
  Vieras kieli, lyhyt
RYHMÄT 3 ja 4: Reaaliaineet  
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
RYHMÄ 5: matematiikka  
Matematiikka High level & Standard level Pitkä matematiikka
Mathematical studies Lyhyt matematiikka

 

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

 

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

 

EB- tutkinto  YO
1. kieli (L1)  Äidinkieli
2. kieli (L2)  2. kotimainen kieli, pitkä
3. kieli (L3)  Vieras kieli, pitkä
4. kieli (L4) Vieras kieli, lyhyt
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
Matematiikka
Standard level (5 tuntia)
Pitkä matematiikka
Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)
Lyhyt matematiikka

 

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

 

RP-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

 

Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta "Prüfungsergebnis in dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M).