Tammikuussa 2020 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2019. Saat tiedon tilanteestasi myös sähköpostitse.

Vastaanota opiskelupaikka ensisijaisesti Oma opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, käytä paikan vastaanottamiseen tuloskirjeen mukana saamaasi lomaketta.

Niille hakijoille, jotka hyväksytään 29.11.2019 jälkeen, ilmoitetaan erikseen, mihin mennessä oiskelupaikka on vastaanotettava. Saimaan ammattikorkeakoulu ilmoittaa varasijalta hyväksytyille opiskelijoille opiskelupaikasta ainoastaan sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Vastaanota opiskelupaikka vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Voit tehdä lukuvuodelle ilmoittautumisen OILI - Opiskelijaksi ilmoittautumispalvelussa https://opintopolku.fi/oili/ (edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi) tai tuloskirjeen mukana saamallasi lomakkeella.

Huomaa, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhteishaun ja erillishaun hakujen ja valintojen aikataulut vaihtelevat, joten huomioithan seuraavat asiat:

  • Yhteishaun ja erillishaun hakukohteiden valinnan tulosten julkaisu sekä paikan vastaanoton aikataulu saattavat vaihdella. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi purkaa opiskelupaikan vastaanottoa myöhemmin.
  • Jos otat paikan vastaan esimerkiksi yhteishausta, peruuntuu samalla erillishaun hakukohteesi. Näin käy myös, jos otat yhteishaussa paikan vastaan, ja jäät jonottamaan ylempää hakutoivetta.

Korkeakoulut julkaisevat erillishakujen valinnan tulokset eri aikaan. Tarkista valintojen julkistamisen tarkat päivämäärät korkeakoulujen omilta sivuilta. Korkeakoulujen sivuilta löydät myös lisätietoa ja tarkemmat ohjeet paikan vastaanotosta.

Jos et saanut opiskelupaikkaa

Jos et tule valituksi yhteishaussa, sinulle lähetetään kirje ja/tai sähköposti, jossa kerrotaan saamasi pistemäärät ja mahdollinen sijoittumisesi varasijoille niihin koulutuksiin, joihin olet pyrkinyt. Ota selvää mahdollisuuksistasi päästä peruutuksen vuoksi vapautuvalle opiskelijapaikalle. Näille paikoille otetaan paremmuusjärjestyksessä seuraava hakija.

Huomioi myös, että avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta suoritettuasi 60 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jolloin suorittamasi opinnot luetaan osaksi tutkintoa. Erillishaku on jatkuva siten, että tutkinto-opiskelijaoikeus alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Lisähaku

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää lisähaun 2. – 13.12.2019 niihin koulutuksiin, joihin on jäänyt vapaita opiskelupaikkoja.