Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet fysioterapeutit ovat analyyttisiä ja itsenäisesti työskenteleviä kuntoutusalan ammattilaisia. Fysioterapeuttina teet teoriatietoon, mittauksiin ja arviointeihin perustuvia diagnooseja sekä parannat, lievität ja ennaltaehkäiset sairauksia.

Valmistuneena fysioterapeuttina osaat arvioida asiakkaidesi työ- ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja ohjata heitä monipuolisesti. Osaat selvittää ja tukea eri ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä.

Fysioterapeuttina olet mukana kehittämässä terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä ihmisten elinympäristöjä. Teet paljon moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden, sairaanhoitajien, sosionomien, toimintaterapeuttien sekä liikunta- ja opetusalan henkilöstön kanssa.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen painopisteitä ovat eri ikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus sekä näyttöön perustuva terapia.

Opintoihisi sisältyy muun muassa lääketieteellisiä aineita, anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa, terapiamenetelmiä, soveltavaa liikuntaa ja kehittämistyötä.

Teoria ja käytäntö nivoutuvat opinnoissasi tiiviisti yhteen, ja työskentelet oikeiden asiakkaiden kanssa sekä koulussa että harjoitteluissa. Tutkit asiakkaittesi kuntoa, arvioit heidän työkykynsä ongelmia ja suunnittelet kuntoutusohjelmia esimerkiksi koulussa fysioterapian laboratoriossa.

Valmistuneena fysioterapeuttina osaat hyödyntää uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta. Käytät tutkivaa työotetta ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa työssäsi sekä fysioterapian kehittämisessä.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttina työskentelet esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutus- ja hoitolaitoksissa, fysioterapia-alan yrityksissä tai terveyden edistämiseen liittyvissä suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Työtehtäviä on sekä kunnallisissa että yksityisissä kuntoutuspalveluissa ja järjestöissä. Voit perustaa myös oman yrityksen.

Opintojen rakenne

Fysioterapian opinnot etenevät vuositeemojen mukaisesti. Näyttöön perustuva fysioterapia nivoutuu teoreettiseen ja käytännön osaamiseen.

Fysioterapeutin tutkinto koostuu työelämälähtöisen ydinosaamisen 180 op (sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 46 op) ja täydentävän/syventävän osaamisen 30 op opintokokonaisuuksista. Tutkinnon laajuus on 210 op.

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön ja rakenteeseen: Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf).

Opinnäytetyö

Fysioterapeuttiopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimusluonteista työskentelyä yksin tai useamman opiskelijan ryhmässä. Opinnäytetyössä kehität ja osoitat valmiuksiasi soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomi. Myös tentit ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Koulutuksessa käytetään paljon englanninkielistä opetusmateriaalia, ja osassa opintoja opetuskielenä voi olla myös englanti.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Lisäksi pääset kansainvälistymään kotikampuksella, sillä osa opinnoista toteutetaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden ja vaihdossa olevien opettajien kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Fysioterapeuttikoulutuksessa teet tiivisti yhteistyötä työelämän kanssa, esimerkiksi työelämäprojekteissa ja erilaisissa hankkeissa. Osa opintojaksoista toteutetaan sosiaali- ja terveysalan työkentillä aidoissa työelämän tilanteissa.

Tehtävänimikkeitä

Fysioterapeutti (AMK)

Pätevyys

Fysioterapeutti (AMK). Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fysioterapeutin AMK-tutkinnon jälkeen voit hakea opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakouluun. Ylempiin AMK-opintoihin hakevalta odotetaan AMK-tutkinnon lisäksi myös oman alan työkokemusta.

Voit myös hakea yliopistoon maisteriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

  • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
  • Innovaatioista liiketoimintaa
  • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa

”Kun opetus on hoidettu hyvin, harjoittelupaikalla ei jää seinäruusuksi” – Millaista on opiskella fysioterapeutiksi?