Lappeenranta

Kuvataiteen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja opintojen kesto 1,5 vuotta.

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Kuvataiteen ylemmässä AMK-koulutuksessa syvennät kuvataiteen teoreettista ja taiteen tekemisen osaamistasi.

Tutkinto laajentaa ja syventää ammatillista osaamistasi sekä kehittää valmiuksiasi toimia taiteilijana. Koulutus antaa valmiuksia taidelähtöisiin työelämäprojekteihin, projektien suunnitteluun ja niiden johtamiseen.

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät monipuolisissa taiteen alan tehtävissä, esimerkiksi kuvataiteilijoina, taiteen asiantuntijoina sekä opetustehtävissä.

Kuvataiteen ylempi AMK-koulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville kuvataiteen ammattilaisille, joilla on AMK-tutkinto kuvataiteesta tai muulta soveltuvalta alalta (esim. muotoilija AMK) sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Koulutuksen sisältö

Kuvataiteen ylemmän AMK-tutkinnon yhteiset opinnot ja teoriaopinnot koostuvat seminaareista, luennoista, virtuaaliopinnoista ja työpajoista. Valinnaiset opinnot valitset oman kiinnostuksesi mukaan. Opettajatutorit tukevat opiskelijoiden omaa taiteellista kehittymistä.

Opintojesi lähtökohtana on henkilökohtaiseen näkemykseesi perustuva, riippumaton nykytaiteen tekeminen. Koulutuksessa painotetaan valmiuksiasi tuoda esille omaa osaamistasi ja tuotantoasi. Koulutuksessa perehdyt myös syvällisesti nykytaiteen käytäntöihin.

Opinnot painottuvat nykytaiteeseen ja mahdollistavat omaa uraasi kehittävien verkostojen luomisen. Opinnot antavat myös valmiuksia suunnitella ja organisoida taidetapahtumia, näyttelytoimintaa sekä niiden rahoitusta ja tiedotusta.

Opettajina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen opettajat ja vierailevat taiteen kentän asiantuntijat nykytaiteen keskeisistä organisaatioista ja ajankohtaisista yhteisöistä.

Lähi- ja etäjaksoja

Koulutus koostuu lähi- ja etäjaksoista. Opinnot etenevät henkilökohtaisesti suunniteltujen taideopintojen kautta opinnäytetyöhön, joka on näyttely tai jokin muu taideprojekti.

Koulutuksen teoreettiset osiot toteutetaan ryhmässä. Lähijaksoja on lukukauden aikana noin kerran kuussa. Vuonna 2020 järjestetään neljä lähiviikkoa, jotka ovat tammi–huhtikuussa ja syys–joulukuussa. Keväällä 2021 pidetään neljä lähiviikkoa ajalla tammikuu–huhtikuu.

Opiskelua monialaisella kampuksella

Saimaan ammattikorkeakoulu toimii Lappeenrannan Skinnarilassa, samalla kampuksella LUT-yliopiston kanssa. Kuvataiteen koulutus muuttaa Imatralta Lappeenrantaan kesällä 2019, ja opetus järjestetään kokonaan uusituissa tiloissa.

Monialainen kampus tarjoaa puitteet monipuoliseen taiteen tekemiseen ja esimerkiksi taiteen ja teknologian yhdistämiseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä kampuksella myös lähiviikkojen ulkopuolella.

Opintojen rakenne

Kuvataiteen ylempi AMK-tutkinto, 60 opintopistettä

 • Syventävät ammattiopinnot, 30 opintopistettä
  • Nykytaiteen strategiat ja käytännöt
  • Taiteen teoria
  • Taiteen tuottaminen
  • Ammatinharjoittajana toimiminen
  • Projektijohtaminen
  • Taide työelämässä
  • Tutkimusmenetelmät ja kirjoittaminen
 • Opinnäytetyö, 30 opintopistettä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen henkilökohtainen taideprojekti, johon kuuluu myös kirjallinen raportti. Kuvataiteen yhteisiä opinnäytetyönäyttelyitä on järjestetty viime vuosina esimerkiksi Forum Boxissa ja Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Kansainvälistyminen

Kuvataiteen koulutus on kansainvälistä, ja Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon. Järjestämme aktiivisesti myös kansainvälisiä taidetapahtumia, kuten näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja.

Saimaan ammattikorkeakoulussa käy säännöllisesti opettamassa myös kansainvälisiä taiteilijoita sekä eri taiteenalojen erikoisasiantuntijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataiteen koulutuksella on tunnustettu asema, ja opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Erilaiset hankkeet ja tapahtumat mahdollistavat verkostoitumisen paitsi paikallisesti, myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Pätevyys

Kuvataiteilija YAMK

Tehtävänimikkeitä

 • kuvataiteilija (YAMK)
 • kuvanveistäjä
 • taidegraafikko
 • taidemaalari
 • valokuvaaja
 • korutaiteilija

Jatko-opintomahdollisuudet

Kuvataiteen ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka rinnastetaan yliopistossa suoritettuun maisteritason tutkintoon. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea yliopistoon jatko-opiskelijaksi (tohtorikoulutus).

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • Innovaatioista liiketoimintaa
 • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa (linkki vie etusivulle)