Kuvataiteen YAMK-koulutuksen valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakea kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon (esim. muotoilija AMK) suorittaneet.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta (Laki 564/2009). Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ennakkotehtävä

Kuvataiteen YAMK koulutusohjelmassa on käytössä ennakkotehtävä (dokumentointi), joka tulee palauttaa 25.9.2019 klo 15 mennessä

Saimaan amk, Hakijapalvelut, Skinnarilan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta.

Dokumentointi on portfolion muodossa, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta, CV, A4 paperiprinttejä teoksista (5-10kpl).

Valintakoe

Portfolion perusteella valintakokeeseen kutsutaan kolme kertaa aloituspaikkojen määrä hakijoita. Valintakoe on haastattelu johon hakijan tulee tuoda mukanaan 3 – 5 alkuperäistä työtään. Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa 7. - 8.11.2019. Tarkempi koeaika ilmoitetaan Saimaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja Opintopolussa.