Etelä-Karjalan kiviklusteri


Kuva: Ylämaa Group

Tavoite

Etelä-Karjalan kiviklusteri -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kivialan yritystoimintaa maakunnassa ja tukea kiviklusterin kehittymistä yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Hanke vahvistaa alan yritysten toiminnan ja kehittymisen perusedellytyksiä ja tukee alan innovaatiotoimintaa.

Hankkeessa:

  • Etsitään taloudellisesti kannattavia keinoja hyödyntää louhinta- ja jalostustoiminnan sivutuotteena syntyvää kiviainesta.
  • Kehitetään louhintaan liittyvää teknologiaa.
  • Kehitetään kivialan tuotteiden muotoilua ja tuotteistusta.
  • Kehitetään alalla toimivien pk-yritysten yhteistyötä ja tuetaan yritysten tuotekehitystä ja markkinointia.
  • Tuodaan kivialan osaamista ja merkitystä elinkeinoelämässä esille sekä pyritään nostamaan alan houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona.
Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505