Hallinto

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2009 – 31.10.2012.
Kokonaisbudjetti on 400 000 €, josta 75 % on EAKR- ja valtion rahoitusta ja 25 % Lappeenrannan kaupungin ja Saimaan ammattikorkeakoulun omarahoitusta.

Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505