Tausta


Kuva: Palin Granit Oy
Lappeenranta on tällä hetkellä johtava graniitin louhinta-alue Suomessa ja Pohjoismaissa. Yksistään Ylämaan alueelta louhitaan erityisesti vientiin lähes 200 000 tonnia graniittia. Se on yli 60 % koko maan graniitin vientimäärästä. Myös spektroliitin louhinta on jatkuvasti lisääntynyt.

Lisäksi louhinnassa syntyy sivukiveä, jonka määrä alueella on tällä hetkellä jo noin 6 miljoonaa kuutiometriä, ja joka kasvaa noin 0,3 miljoonan kuutiometrin vuosivauhdilla. Teollisuuden kannalta louhinnassa syntyvän jätekiven jatkokäyttö on ratkaisematon ongelma. Käyttöön liittyy haasteita sekä kiven käsittelyn että kuljettamisen suhteen.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2007–2010 on Etelä-Karjalan SWOT-analyysissä mahdollisuutena esitetty kiviteollisuuden jatkojalostus. Lisäksi uutta liiketoimintaa voi syntyä, jos louhinnassa syntyvälle sivukivelle saadaan taloudellisesti kannattavaa hyötykäyttöä jonkin muun teollisuuden raaka-aineena.

Alan teollisuus tulee jatkossakin pysymään Etelä-Karjalassa alueella olevien laajojen ja hyvälaatuisten kiviesiintymien vuoksi. Kivimateriaalin jalostusasteen nostaminen on mahdollista, mikäli kivituotteiden muotoiluun ja tuotteistamiseen saadaan lisää voimavaroja. Myös alaan liittyvien palvelujen mahdollisuudet ovat laajemmin tutkimatta.

Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505