Toimenpiteet

Hankkeen resurssit suunnataan yhteistyössä alueella toimivien yritysten kanssa käytännönläheisiin selvitys- ja kehittämistoimenpiteisiin, joilla pyritään ennakkoluulottomasti sekä kehittämään olemassa olevia että löytämään kivialalle uusia:

  • teknologioita
  • logistisia ratkaisuja
  • tuotteita
  • palveluja
  • yritys- ja tuoteideoita
  • asiakassegmenttejä
  • toimijaverkostoja,

Hanke on jäsennetty neljään toimenpidekokonaisuuteen

A Tuotantoteknologia

Selvitetään edellytyksiä ja teknologioita, millä louhinnassa syntyvän sivukiven määrää voitaisiin vähentää, sekä selvittää mahdollisuudet erottaa kivestä puhtaita mineraaleja.

B Sivukiven käyttö

Selvitetään taloudellisesti kannattavimmat vaihtoehdot tuottaa sivukivestä mursketta tai ympäristörakentamisen tuotteita ja toimittaa ne käyttökohteisiin. Kivelle etsitään myös kokonaan uusia käyttötarkoituksia.

C Muotoilu ja tuotteistaminen

Tuetaan yritysten tuotekehitystä, luodaan yhteyksiä muotoilijoihin ja ollaan kehittämässä alan liiketoiminnan yritysverkostoa.

D Näkyvyys ja profiloituminen

Järjestetään koulutusta, ohjattuja kesätyöpajoja sekä kartoitetaan tarvetta pysyvän alan näyttelykohteen perustamiselle Lappeenrantaan.

Hankkeen toimenpiteistä ja tapahtumista on ajantasaista tietoa Ajankohtaista -osiossa.

Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505