LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

PÄÄTÖS

Tieteellisen kirjoittamisen ohjelma Turnitin käyttö LAB-ammattikorkeakoulussa
LAB-ammattikorkeakoulu käyttää Turnitin-tieteellisen kirjoittamisen ohjelmaa ohjaamaan ja
tukemaan oppimista ja auttamaan opiskelijaa kirjoitusprosessissa kohti päättötyön oikeanlaista
kirjoittamista. Kaikki LAB-ammattikorkeakoulun päättötyöt tarkastetaan kyseisellä ohjelmalla ennen
arvosanan antamista. Työn tarkistamisen tekee aina opiskelija itse, ja se toteutetaan Moodlealustalla,
jonka opettaja on luonut tarkistusta varten. Ohjelmaa käytetään myös harjoitustöiden
palautusalustana, jotta sen käyttö ja tapa kirjoittaa päättötyö tulevat tutuiksi. Ohjelman käytöstä on
kaikissa tapauksissa kerrottava opiskelijoille etukäteen.

Merja Heino

koulutuksesta vastaava vararehtori