LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

LUT-korkeakoulujen tilapalvelut on tilannut Rakennusterveystalo Oy:ltä sisäilmaa koskevan tutkimuksen. Tutkimus on tilattu, koska joissain Mukkulankatu 19:n tiloissa on havaittu hajuhaittoja ja työntekijät kokeneet fyysisiä oireita.

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, onko sisäilmassa materiaalien aiheuttamia päästöjä tai lattiamateriaaleissa vaurioita. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on toimia lähtötietona sisäilman ja rakenteiden jatkoselvitystyölle.

Tutkimuksissa havaittiin kohonneita VOC-pitoisuuksia (eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Tutkimusraportin yhteenvedossa Rakennusterveystalo toteaa seuraavaa: ”Tehdyillä selvitystöillä ei voida tarkasti rajata vaurioalueita tai vaurioiden tarkkaa aiheuttajaa. Kiinteistössä suositellaan tekemään perusteellisempia selvityksiä, joissa arvioidaan pintarakenteita syvemmältä materiaalien kuntoa, mahdollisesti rakenteisiin jääneitä epäpuhtauksia ja pyritään selvittämään tasoitteissa havaittujen korkeiden VOC-pitoisuuksien aiheuttaja.”

Tutkimusraportti on käyty läpi kiinteistön omistajan kanssa 5.5.2020. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja on tehnyt rakentamisen aikaisesta toiminnasta ja käytetyistä materiaaleista selvityksen, jota on käsitelty 14.5. Tässä yhteydessä kiinteistön omistaja on esittänyt selvitykset siitä, että kuivumisajat ennen pinnoitusta ovat olleet asianmukaiset ja haitta-ainekartoitukset on tehty asianmukaisesti ennen rakennustöiden aloittamista.

Olemme olleet havainnoista yhteydessä 15.5. myös Lahden kaupungin ympäristöterveystarkastajaan ja hänelle on toimitettu tutkimusraportti sekä kiinteistön omistajan tekemä selvitys.

Tilat A126, A141, A152, D267 ja auditorio 2B on suljettu lisätutkimusten ajaksi. Kiinteistön omistaja valmistelee tutkimussuunnitelmaa yhdessä Rambollin kanssa ja suunnittelee sisäilmaryhmän perustamista asian selvittelyä varten. Tiedotamme asiasta tutkimusten edetessä.

Lisätiedot:

Mika Sipi, johtaja, oppimis- ja tilapalvelut | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 506 0910

Lisätietoa VOC-pitoisuuksista:

 

Koska VOC-analyysi voi olla tarpeen?

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysia käytetään mm. selvitettäessä ilman laatua ja mahdollisia syitä tilojen käyttäjien oireille. Analyysillä selvitetään hajuongelmia, tunnistetaan liiallisen kosteuden aiheuttamia päästöjä ja tehdään ilman laatutason selvityksiä sekä toimistotyyppisillä että teollisilla työpaikoilla. Sillä voidaan selvittää myös teollisuusprosesseista työilmaan vapautuvia päästöjä ja arvioida työntekijän altistumista hengitysvyöhykenäytteellä.

Mitä VOC-analyysitulos kertoo?

Analyysitulos kuvaa ilman laatua. Sen avulla voidaan myös saada selville mikä tai mitkä yhdisteet aiheuttavat tiloissa poikkeavaa hajua. Materiaali- ja ilmanäyte yhdessä kertovat esim. sisäilmassa esiintyvän ärsyttävän tai hajuhaittaa aiheuttavan yhdisteen lähteestä.

Lähde: Työterveyslaitoksen www-sivut