LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Pepin uusinta- ja korotustenttipalvelu otetaan käyttöön tammikuun 2021 tenteistä lähtien. Pepin Tentit-osiossa hallinnoidaan yleisinä uusintatenttipäivinä Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla järjestettäviä paperi- ja laitetenttejä sekä muita sähköisiä tenttejä kuten Moodle-tentit. Exam-tenttejä ei hallinnoida Pepissä.

Tammikuun uusinta- ja korotustentteihin ilmoittaudutaan Pepin kautta. Ilmoittautuminen tenttiin aukeaa viimeistään 28 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta ja päättyy 14 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta.

    Tammikuun tenttien ilmoittautumisajat:

    8.1.2021 tenttiin (hyvinvointi) ilmoittautuminen 11. – 25.12.2020

    14.1.2021 tenttiin (laitetentti) ilmoittautuminen 17. – 31.12.2020

    15.1.2021 tenttiin (liiketoiminta ja teknologia) ilmoittautuminen 18.12.2020 – 1.1.2021

Katso ohjeet tentti-ilmoittautumiseen Peppiohjeista.

https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/tenttiminen/

 Tenttipäivät

EXAM-tentit

Uusintatenttiohje

Tenttiohjetta sovelletaan yleisinä tenttipäivinä suoritettaviin uusintatentteihin. Yhdellä kertaa voi suorittaa korkeintaan kolme tenttiä. Tenttiin voi osallistua vain läsnä oleva ja tentittävälle opintojaksolle ilmoittautunut opiskelija.

Myöhässä tulevat opiskelijat voidaan ottaa tenttiin siihen saakka, kun kukaan ei ole vielä poistunut tenttisalista. Poikkeuksen laitetentti, johon ei voi saapua myöhässä.

Opiskelijan on ilmoittauduttava tenttiin tenttikuorella kahta viikkoa ennen tenttipäivää. Tenttitilaisuuteen saavat osallistua vain siihen asianmukaisesti ilmoittautuneet. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Opiskelija ilmoittaa itse opettajalle, ellei saavu tenttiin. Opiskelija, joka ei ole perunut tenttiin ilmoittautumista viimeistään seitsemän työpäivää ennen tenttipäivää, menettää tenttikerran. Tenttiin ilmoittautunut opiskelija hylätään, mikäli hän ilman perusteltua syytä jää saapumatta tenttiin.

Opiskelijalla on oltava tenttitilaisuudessa mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Matkapuhelin ja muut tavarat mukaan lukien rannekello jätetään tenttitilan etuosaan. Tenttivalvojat osoittavat opiskelijalle istumapaikan siten, että samaa tenttiä suorittavat eivät istu vierekkäin. Opettajan on tiedotettava etukäteen sekä opiskelijoille että tentin valvojille sallitaanko tentissä muita välineitä tai materiaaleja. Valvojilla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat välineet ja materiaalit. Jokaisella opiskelijalla on oltava mukanaan omat välineet ja materiaalit.

Tenttiin osallistujat eivät saa keskustella keskenään tenttitilaan saapumisen jälkeen. Tenttiin vastaamisen voi aloittaa, kun valvoja antaa luvan.Tenttivastaukset kirjoitetaan opettajan antamalle kysymyspaperille tai ammattikorkeakoulun konseptipaperille tai ne tallennetaan opettajan määräämällä tavalla sähköiseen muotoon. Opiskelija palauttaa tentistä lähtiessään kaikki saamansa paperit. Jos opiskelijalla on tentin aikana asiaa valvojalle, hänen on ilmoitettava siitä käden nostolla ja odotettava, kunnes valvoja tulee hänen luokseen.

Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin virallisesta alkamisajankohdasta. Tenttitilaisuudesta voi poistua kesken tentin ainoastaan opettajan luvalla ja valvomana.

Tentin tekemiseen käytettävä aika on pääsääntöisesti kolme tuntia (3 h). Erityisestä syystä opiskelija voi saada ilmoitettua enemmän aikaa tentin tekemiseen ja luvan käyttää tarvitsemaansa apuvälinettä. Opintojakson opettajan on ilmoitettava siitä kaksi viikkoa aikaisemmin tenttisihteerille.  

Atk-luokissa tentin aikana sähköpostin ja Internetin käyttö on kielletty, ellei opettaja anna siihen lupaa.

Tenttitilaisuuden valvojalla on oikeus poistaa opiskelija tenttitilaisuudesta, mikäli opiskelija epäillään syyllistyneen vilppiin. Jos vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen, voi arvioinnin suorittava opettaja hylätä opintosuorituksen. Vilppiin tai rikkomukseen syyllistynyttä opiskelijaa voidaan ammattikorkeakoulussa rangaista varoituksella tai hänet voidaan erottaa määräajaksi (Tutkintosääntö 2.1.2020).  

Tentistä poistuessaan ja tenttivastauksiaan palauttaessaan opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä.