LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Kielikeskus järjestää kieli- ja viestintäkoulutusta myös korkeakoulujen henkilöstölle. Opintojaksot ovat pääsääntöisesti pituudeltaan 48 oppituntia/lukuvuosi
(3 op).

Opintojaksoille ilmoittaudutaan intranetissä henkilöstökoulutuskalenterissa.

Virtuaaliset kieliopinnot

Yleiset kielitutkinnot

Jos haluat saada todistuksen kielitaidostasi, voit suorittaa yleisen kielitutkinnon (YKI-koe). Ne on kehitetty Suomessa (Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto) ja ne perustuvat kansainväliseen tutkintoasteikkoon sekä lakiin (964/2004).

Yleisradion sivuilla on mahdollisuus harjoitella kielitutkintoihin, osoite:
http://yle.fi/java/yki/index.nvl tai Googlen kautta sanalla "ykitreenit".

Tutkinto on etu, jonka ammattikorkeakoulu tarjoaa henkilöstölleen.

Sekä englannin että muiden kielten suoritusajat ja –paikat löytyvät yllämainituilta OPH:n sivuilta.