LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Kielten ja viestinnän opintojaksot syksyllä 2020

Kielikeskus järjestää kielten ja viestinnän opintojaksoja kolmella kampuksella: Lahden kampuksella, verkkokampuksella ja Lappeenrannan kampuksella.

Koulutusohjelman pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ovat oman koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa.

Kaikki täydentävät kieli- ja viestintäopinnot järjestetään yhteisesti LABin ja LUTin opiskelijoille. Löydät ne kielittäin ja kampuksittain Pepin opinto-oppaasta kohdasta Kieliopinnot LAB.

Laki julkisyhteisöjen henkilöiltä vaadittavasta kielitaidosta

Laki julkisyhteisöjen henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta koskee kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, lue toimintaohjeet täältä.

Lukujärjestykset

Lukujärjestykset ovat TimeEditissä: https://cloud.timeedit.net/lut-saimia/web

Pikalinkit Lappeenrannan kampuksen kielten lukujärjestyksiin:

englanti

espanja

kiina

ranska

ruotsi

saksa

viestintä (äidinkieli)

suomi toisena kielenä

venäjä

Huomaa, että luokkatila voi vaihtua viikoittain. Tarkista kaikki viikot.

Katso video: Miten löydän kielikurssien aikataulut?

Opintojaksoille ilmoittautuminen Pepissä

Periodi    

Ilmoittautumisaika

 1

1.8.-15.9.2020

 2

1.8.-15.9.2020

   
   

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pepissä. Huomaa, että täydentävien kieliopintojen kohdalla voi olla normaalista ilmoittautumisajasta poikkeava aika.

Ilmoittauduttuasi saat pääsyn opintojakson Moodle-pohjalle.

Opintojaksojen minimiopiskelijamäärä

Kielten vapaasti valittavilla opintojaksoilla minimiopiskelijamäärä on 13. Jos opiskelijoita on vähemmän kuin 13 yksi tai kaksi viikkoa opintojakson alkamisesta, opintojakso voidaan peruuttaa.