LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Kielten opintojaksot keväällä 2021 – tervetuloa!

Kielikeskus järjestää LUTin opiskelijoille kielten ja viestinnän opintojaksoja kolmella kampuksella: Lahden kampuksella, verkkokampuksella ja Lappeenrannan kampuksella.

Löydät kaikki kieli- ja viestintäopintojen tiedot Sisusta ja Pepin opinto-oppaasta kohdasta Kieliopinnot LUT.

Ilmoittaudu kielten opintojaksoille Sisussa.

LUTin lukuvuonna 2020-2021 aloittavien opiskelijoiden opetussuunnitelmiin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot ovat seuraavat:

LUT pakolliset Kieliopinnot 2020-2021 ALOITTAVILLA OPISKELIJOILLA

KAUPPATIETEET

Kandidaatin tutkinto (Kieli- ja viestintäopintoja yhteensä vähintään 14 op)

 • Suomi: KS00BZ71 Työelämän viestintä (kauppa) 3 op,1. opintovuotena, kevään lukujärjestyksessä.
 • Ruotsi: KR00BZ79 Svenska i arbetslivet (handel) 2 op,1. opintovuotena, kevään lukujärjestyksessä.
 • Mitä tahansa samaa vierasta kieltä 9 op
 • Lisäksi aineopinnoissa 3.vuonna: KS00CA42 Tieteellinen kirjoittaminen (kauppa) 3 op tai KE00BZ81 Academic Writing 3 op.

Maisterin tutkinto:

 • Mitä tahansa samaa vierasta kieltä 6 op (ei samaa vierasta kieltä kuin kandidaatin opinnoissa/ ei englantia englanninkielisissä maisteriopinnoissa)

TUOTANTOTALOUS (Kieli- ja viestintäopintoja yhteensä 9 op)

Kandidaatin tutkinto:

 • Suomi: KS00BZ71 Työelämän viestintä (kauppa) 3 op tai KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Ruotsi: KR00BZ80 Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op tai KR00BZ79 Svenska i arbetslivet (handel) 2 op
 • Englanti:  KE00BZ85 English for Professional Development (Technology) 4 op tai  KE00BZ84 English for Professional Development (Business) 4 op.

Master´s Degree GMIT:

 • KE00BZ81Academic Writing 3 ECTS (for students in the two-year programme, not for BSc graduates of LUT IEM)

TIETOTEKNIIKKA (Kieli- ja viestintäopintoja yhteensä vähintään 9 op)

Kandidaatin tutkinto:

 • KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op tai KS00BZ71 Työelämän viestintä (kauppa) 3 op
 • KR00BZ80 Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op tai KR00BZ79 Svenska i arbetlsivet (handel) 2 op
 • KE00BZ85 English for Professional Development (Technology) 4 op tai KE00BZ84 English for Professional Development (Business) 4 op.
 • lisäksi aineopinnoissa KS00CB88 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op kandityön yhteydessä.

KONETEKNIIKKA, SÄHKÖTEKNIIKKA, YMPÄRISTÖTEKNIIKKA, KEMIAN TEKNIIKKA, ENERGIATEKNIIKKA, LASKENNALLINEN TEKNIIKKA

(Kieli- ja viestintäopintoja yhteensä kaikilla vähintään 9 op, paitsi Kemian tekniikalla 8 op)

Kandidaatin tutkinto:

KONETEKNIIKKA:

 • Suomi: KS00CB88 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
 • Ruotsi: KR00BZ77 Svenska i arbetslivet (kote integrerad) 2 op integroituna Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus opintojakson kanssa.
 • Vieras kieli: mitä tahansa samaa vierasta kieltä 5 op.

SÄHKÖTEKNIIKKA:

 • Suomi: KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Ruotsi: KR00BZ76 Svenska i arbetslivet (säte integrerad) 2 op integroituna Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus opintojakson kanssa.
 • Vieras kieli: mitä tahansa samaa vierasta kieltä 4 op.

YMPÄRISTÖTEKNIIKKA:

 • Suomi: koulutusohjelma suosittelee pakolliseksi KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op ja lisäksi kandityöopintojakson BK10A5500:n yhteyteen KS00CB88 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
 • Ruotsin kieli: KR00BZ75 Svenska i arbetslivet (ymte integrerad) 2 op integroituna Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus opintojakson kanssa.
 • Englanti tai muu pakollinen vieras kieli (4 op): koulutusohjelma suosittelee pakolliseksi/vapaasti valittaviksi KE00BZ85 English for Professional Development (Technology) 4 op, KIEN0015 Effective Presentations 2 op ja KE00BZ82 Professional Meetings and Discussions 4 op.
 • Sustainability Science and Solutions opinnoissa suositellaan vapaasti valittaviin: KE00BZ81 Academic Writing 3 op, KE00BZ85 English for Professional Development (Technology) 4 op, KIEN0015 Effective Presentations 2 op, KE00BZ82 Professional Meetings and Discussions 4 op

KEMIAN TEKNIIKKA:

 • Suomi: KS00CB88 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op samaan aikaan "BJ01A0030 Kandidaatin työ ja seminaari"-opintojakson kanssa
 • Ruotsi: KR00BZ80 Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op, 1.opintovuotena.
 • Vieras kieli: mitä tahansa samaa vierasta kieltä 4 op.

ENERGIATEKNIIKKA:

 • Suomi: KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Ruotsi: KR00BZ78 Svenska i arbetslivet (ente integrerad) integroituna Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus opintojakson kanssa.
 • Vieras kieli: mitä tahansa samaa vierasta kieltä 4 op.

LASKENNALLINEN TEKNIIKKA:

 • Suomi: KS00BZ70 Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Ruotsi: KR00BZ80 Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op, 1. opintovuotena
 • Vieras kieli: mitä tahansa samaa vierasta kieltä 4 op

Osaamisen osoittaminen

Jos haluat osoittaa aiemmin hankitun, ei korkeakoulussa suoritetun kielitaidon missä tahansa kielikeskuksen opettamassa kielessä, täytä osaamisen arviointi -anomus. Toimita anomus LUTin opiskelijapalveluihin. Opiskelijapalvelut ottaa yhteyttä kielikeskukseen, ja tämän jälkeen opettaja sopii kanssasi sähköpostilla kielitaidon näytöstä.

Laki julkisyhteisöjen henkilöiltä vaadittavasta kielitaidosta

Laki julkisyhteisöjen henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta koskee kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, lue toimintaohjeet täältä.

Lukujärjestykset

Lukujärjestykset löydät TimeEditistä

Katso video: Miten löydän kielikurssien aikataulut?

Huomaa, että luokkatila voi vaihtua. Tarkista kaikki viikot.

Opintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Sisussa

Kursseille voi ilmoittautua 35 opiskelijaa. Tämän lisäksi opintojaksoille varasijoille voivat ilmoittautua kaikki halukkaat.

Ilmoittauduttuasi saat pääsyn opintojakson Moodle-pohjalle sen jälkeen kun opettaja on hyväksynyt ilmoittautumisen.

Opintojaksojen minimiopiskelijamäärä

Kielten opintojaksoilla minimiopiskelijamäärä on 13. Jos opiskelijoita on vähemmän kuin 13 yksi tai kaksi viikkoa opintojakson alkamisesta, opintojakso voidaan peruuttaa.

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. Sen jälkeen hyväksytään aikajärjestyksessä ne opiskelijat, joille opintojakso on vapaasti valittava. Jos kielen pakolliselle opintojaksolle ilmoittautuneita on yli 35, opettaja voi valita ensin ylempien vuosikurssien opiskelijat ja sen jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, kunnes maksimikoko täyttyy.

Täydet opintojaksot voidaan sulkea ennen ilmoittautumisajan päättymistä.