LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Opiskelija ilmoittaa opintojen ohjaajalle koulusivistyskielen.

Korkeakouluopiskelija, joka on suorittanut aiemmat opintonsa ruotsin kielellä (eli koulusivistyskieli on ruotsi) vapautuu korkeakoulussa annettavasta B1-B2.1 taitotasoisesta ruotsin kielen opiskelusta. Koska korkeakouluissamme ei ole C2-tason ruotsin kielen opetusta, opiskelija voi valita ensimmäisen kotimaisen kielensä tilalle tutkintoon tarvittavan opintopistemäärän muita kieli- tai viestintäopintoja, myös suomen kielen opintoja (taitotaso C2).

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsin kielellä ja kielentarkistaja arvioi kypsyysnäytteen ruotsin kielen. Kypsyysnäytteen kieli tulee olla erinomainen (ks. kohta 1 yllä.)

Kun koulusivistyskieltään ruotsinkielinen opiskelija on tehnyt korkeakoulututkinnon suomenkielisessä koulutusohjelmassa, hän samalla suorittaa ”virkamiessuomen” tutkinnon. Hänelle merkitään opintorekisteriin KISU0030 Julkishallinnon suomen kieli 2 op arvosanalla hyvä (taitotaso B1-B2.1).