Author

Manager

Manager has 199 articles published.

Skaala tarjoilee täsmäratkaisuja muuttuvan maailman haasteisiin

Kategoria: Taide ja teknologia/Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Skaala-projektissa tunnistetaan yritysten koulutustarpeita ja paketoidaan niistä valtakunnanlaajuisia opetuskokonaisuuksia modernein menetelmin yhteistyössä yli kaupunkirajojen. Kuuden korkeakoulun ja yliopiston yhteinen Skaala-projekti on ollut käynnissä nyt vajaan vuoden. Projektin tarkoituksena on kartoittaa vientiteollisuuden pk-yrityksien jatkokoulutustarpeita haastatteluiden avulla ja toteuttaa koulutuksia tärkeimmiksi havaittujen teemojen osalta. Projektin alkuvaiheessa tehdyt haastattelut ovat edenneet tulosten analysointien kautta…

Lue lisää

Kansainvälistä opiskelijayhteistyötä sosiaalialan eettisten kysymysten äärellä

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Ihmisoikeudet ja eettiset kysymykset ovat universaaleja sosiaalialan työssä kaikkialla maailmassa. HTW Saarin ja Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat saivat yhteisellä opintojaksolla arvokasta kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä eettisten dilemmojen äärellä. Lisäksi päästiin vertailemaan ja tutkimaan myös mahdollisia maiden välisiä eroja sekä opinnoissa että sosiaalialan eri toimintakentillä. Saimaan ammattikorkeakoulun ja saksalaisen HTW Saarin sosiaalialan opiskelijoita osallistui keväällä…

Lue lisää

Näkökulma: Digitalisaatio on ratkaisu – mikä on ongelma?

Kategoria: Yleinen Kirjoittaja:

Näkökulma | Digitalisaatio ja digitalisointi ovat olleet jo vuosia yksi kuumimmista puheenaiheista. Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden lehtorit istahtivat alas pohtimaan digitalisaation käsitteitä ja niiden merkitystä. Digitalisaatiosta kirjoitetaan ja puhutaan nykyään joka yhteydessä. Sen varaan lasketaan paljon ja sen ajatellaan olevan keino niin isojen kuin pientenkin ongelmien ratkaisuun. Isossa mittakaavassa digitalisaatiolla tavoitellaan erimerkiksi laadun parantamista,…

Lue lisää

Nuoret töihin – mikä hidastaa, millä tukea?

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Osalle nuorista ja eri-ikäisistä ihmisistä työmarkkinoille pääsy on erityisen vaikeaa monista eri syistä ja he joutuvat elämään epävarmuudessa kohtuuttoman kauan. Se vaikeuttaa oman elämän rakentamista. Nuorten työttömyys on myös suuri yhteiskunnallinen haaste, johon on tuotettu monenlaisia ratkaisukeinoja viranomaistyönä, verkostotoiminnalla sekä erilaisilla hankkeilla. Edelleen uudet innovaatiot ja ratkaisut ovat tarpeen nuorten työllistymisen…

Lue lisää

Hyvinvointia ruuasta

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Miten me voimme? Hyvinvoinnin kulmakiviä voi jokainen etsiä omasta elämästään ja rakentaa niistä kestävän kokonaisuuden. Yksi tärkeimmistä asioista jaksamisessa on ruuan merkitys. Ammatilliset opettajapäivät keräsivät syyskuun puolessa välissä Gustavelundiin joukon opettajia kuuntelemaan ja keskustelemaan opettajuudesta, jaksamisesta sekä tulevaisuudesta eri näkökulmista. Yksi ehkä hauskimmista puhujista oli ravitsemusasiantuntija Patrik Borg, joka säväytti omalla raikkaalla luennollaan.…

Lue lisää

Robotit valtasivat Skinnarilan kampuksen

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Skinnarilan kampuksella toukokuussa 2019 järjestettyyn valtakunnalliseen Innokas-robotiikkaturnaus saapui 700 peruskouluikäistä kisailijaa sekä 1300 vierasta. Ilo ja innostus oli silmin havaittavaa. Eteläisimmät vieraat tulivat Tartosta ja pohjoisimmat Rovaniemeltä asti. Toukokuisena maanantaina alkoivat Skinnarilan kampuksen käytävät täyttyä iloisesta puheensorinasta ja energisistä askeleista, kun kisailijat hiljalleen saapuivat paikalle tutustumaan kisapaikkoihin. Koska robotiikassa valaistuksella on suuri merkitys…

Lue lisää

Harjoitteluohjauksen monet ulottuvuudet tukevat oppimisprosessia – Kokemuksia fysioterapian alalta

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Lehtori Milla Reponen kirjoittaa fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluista ja siitä, kuinka ne tukevat oppimista. Fysioterapian koulutusohjelmassa käytännön harjoittelut ovat olleet opetussuunnitelmassa vahvasti mukana jo koulutuksen alkuajoista lähtien. Tyypillisimmässä harjoittelumallissa opiskelija toimii harjoittelunsa ajan tiiviisti fysioterapia-ammattilaisen kanssa. Yhteiskunnallisten muutosten ja oppimiseen liittyvän tutkimuksen myötä harjoittelumallit ovat muotoutuneet nykyisin entistä moninaisemmiksi. Lappeenrannassa liikuntatoimi on palkannut koulufysioterapeutin syksystä…

Lue lisää

Tutkimusetiikka on sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaamishaaste

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Ilmiö | Tutkimusetiikka on sosiaali- ja terveysalalla oppilaitosten ja organisaatioiden yhteinen osaamishaaste, kirjoittaa Saimaan ammattikorkeakoulun tuntiopettaja ja Eksotessa eettisen työryhmän puheenjohtajana toiminut Minna-Maria Behm. Mitä tutkimusetiikka on ja mihin se perustuu? Mitä tarkoitetaan hyvällä tieteellisellä käytännöllä? Miksi eettinen ennakkoarviointi on tärkeää? Eettisen pohdinnan avulla etsitään vastauksia kysymyksiin hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä. Tutkimusetiikka…

Lue lisää

Markku Vengasaho on Euroopan vuoden ammatillinen opettaja

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Lappeenrantalainen konditoriaopettaja Markku Vengasaho valittiin Euroopan vuoden ammatilliseksi opettajaksi. Valinta liittyi Euroopan ammattitaitoviikkoon, jonka pääjuhla oli Helsingissä lokakuun puolivälissä. Lappeenrantalainen lehtori Markku Vengasaho (51) voitti Vocational Excellence Awards -kilpailussa ammatillisten opettajien kategorian. Euroopan komission järjestämässä kilpailussa oppilaitokset ympäri Eurooppaa saivat esittää ehdotuksiaan ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen kilpailuun. Tuomaristo valitsi heistä kaksi finaaliehdokasta, joista yleisö…

Lue lisää

Saimaan alueen yritykset rakentavat menestystuotteita matkailun trendeistä

Kategoria: Matkailu ja palveluliiketoiminta Kirjoittaja:

Pinnalla | Matkailijoiden kiinnostus paikallisuuteen lisää ruokamatkailun kysyntää. Saimaan alueen matkailuyrityksiä palkittiin innovatiivisistä ruokatuotteista. Suomen matkailu kasvaa noin neljän prosentin vuosivauhtia, ja näkymät tuleville vuosille ovat poikkeuksellisen myönteiset. Maailmalla kaivataan juuri nyt sitä, mitä Suomi voi tarjota: puhtautta ja aitoutta. Suomalainen maaseutu näyttäytyy globaaleilla markkinoilla raikkaana ja yksilöllisenä valintana. Pienempiä ja vähemmän tunnettuja matkakohteita kohtaan…

Lue lisää

Maatilasta osakeyhtiöksi

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Maatilojen yhtiöittämiset ovat tulleet ajankohtaisiksi, kun maatilojen määrä vähenee, mutta tuotantomäärä on pysynyt lähes ennallaan. Maatilojen yhtiöittämisselvitykset ja yhtiöittämiset ovat tulleet ajankohtaisiksi, kun maatilojen määrä vähenee tuotantomäärän pysyessä lähes ennallaan. Tilakoko suurenee ja se tuo maatilayrityksille aihetta pohtia, olisiko esimerkiksi verotuksellisesti kannattavaa yhtiöittää toiminta. Varainsiirtoverovapaussäännökset koskien toimintamuodon muutoksia astuivat voimaan 1.1.2018.…

Lue lisää

Hitsaus- ja levytyötekniikan laboratoriotyöt Saimaan ammattikorkeakoulussa

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Syksyllä 2019 sisällöltään uudistettu opintojakso Hitsaus- ja levytyötekniikka sisältää laboratorioharjoituksia, joiden käytännön toteutusta tämä artikkeli esittelee. Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan kuuluvan opintojakson Hitsaus- ja levytyötekniikka sisältöön kuuluu sekä perinteistä luokassa tapahtuvaa teorian oppimista että käytännön laboratoriotöinä suoritettavien harjoituksien avulla tapahtuvaa oppimista. Opintojaksolla opiskellaan opintojakson nimen mukaisesti hitsaustekniikan ja levytyötekniikan perusteita. Tämä artikkeli kuvaa opintojakson…

Lue lisää

Tekniikan avulla muuttamaan maailmaa – mutta kuinka muuttaa mielikuvia alasta?

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Ympäristö, liiketalous, hoiva. Tekniikkaa tarvitaan ja sen hallinta on vastaus moniin suuriin kysymyksiin. Mutta ketä kiinnostaa? Tekniikan alojen vetovoima on heikko Etelä-Karjalassa. Monet yritykset kamppailevat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden kanssa. Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan vuoteen 2021 mennessä tekniikan alalle yli 53 000 uutta osaajaa. Osaajista noin puolet tulee koulutuksen kautta,…

Lue lisää

Harjoittelemalla onnelliseksi työyhteisöksi – Sari Torniainen toi THP-ohjelman Suomeen ja Myllymäen kouluun

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Sari Torniainen ja Myllymäen koulu löysivät THP-ohjelmasta lisätukea työyhteisön kehittämiseen. Perusajatuksena oli, että hyvinvoiva työntekijä tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Puolivuotiseen ohjelmaan osallistuneet raportoivat tuntevansa vähemmän stressiä ja kokevansa enemmän yhteisöllisyyttä, energiaa ja iloa. Uusiin kokeiluihin lähdetään mukaan innokkaammin. Sari Torniainen työskentelee tällä hetkellä erityisluokanopettajana (vt.) Myllymäen koulussa Lappeenrannassa. Hänelle on tuttua myös…

Lue lisää

Kokemuksia tiimiverkko-opetuksesta

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Tiimiopettajuus toimii erittäin hyvin myös verkkokursseilla, kirjoittaa lehtori Sampo Kokkonen. Tiimiopetus ja tiimiopettajuus ovat nykyään monelle hyvinkin tuttuja ilmiöitä. Sen sijaan oman kokemukseni mukaan verkko-opintojen tuottaminen tiiminä on vielä jokseenkin vieraampaa. Tiimiverkko-opetuksella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että useampi opettaja opettaa samalla verkko-opintojaksolla tai verkko-opintokokonaisuudella. Verkko-opetuksen työkuormaa voi näin jakaa opettajatiimissä siten, että verkkototeutusta hoitaa…

Lue lisää

Sisäinen motivaatio ruokkii parempia tuloksia

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Ilmiö | Sisäinen motivaatio auttaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteitaan ulkoisia palkkioita paremmin. Sisäisestä motivaatiosta on puhuttu viime aikoina paljonkin. Käyttäytymistieteiden lisäksi termiin törmää aina niin yrittäjyystutkimuksessa kuin huippu-urheiluvalmennuksessa ja melkein kaikkialla siinä välissä. Myös koulumaailmassa, koulutuksessa ja valmennuksessa ilmiö on erittäin merkittävässä roolissa. Yksinkertaistettuna yksilön motivaatiotekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio…

Lue lisää

Työturvallisuuden haasteet rakennusalalla

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Kansainvälisten rakennusalan työturvallisuuteen liittyvien tutkimustulosten mukaan kulttuuriset arvot sekä johtamiseen liittyvät viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot ovat yhteydessä työturvallisuuden edistämiseen ja asenteisiin. Rakennusalan tuottavuutta lisäävänä tekijänä työturvallisuuden toteutuminen on merkittävää. Tämän artikkelin tavoitteena on tuoda esille ajankohtaisia rakennusalan työturvallisuuden haasteita ja tunnistaa kehittämisen kohteita. Pilottina toimiva työturvallisuuskysely toteutettiin helmikuussa 2019 Saimaan ammattikorkeakoulun…

Lue lisää

Hotelli- ja ravintola-alan esimieskoulutus muutti Imatralta Lappeenrantaan

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Hotelli- ja ravintola-alan esimieskoulutusta järjestettiin Imatralla miltei 30 vuoden ajan. Syksyllä 2019 koulutus muutti Lappeenrantaan. Lehtori Ilkka Lehtola vetää artikkelissaan yhteen koulutuksen historian ja katsoo myös tulevaan. Imatran talousalue sai vuonna 1990 kaipaamansa uuden, opistotasoista koulutusta antavan hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen, Vuoksenlaakson hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen. Yksi maan vanhimmista ja vahvimmista matkailupaikkakunnista loi toiveikkaasti katseensa…

Lue lisää

Hankkeesta osaksi opetusta – Asumisturvallisuustesti terveysalan opinnoissa

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | KAT2-hankkeessa tuotettua asumisturvallisuustestiä on käytetty terveydenhoitajaopiskelijoiden ikääntyneitä koskevan opintojakson toiminnallisella osuudella. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on opetuksen lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). TKI-perustaisesta oppimisesta puhuttaessa on tärkeää huomioida, mitä oppimista ja opintoja tuotetaan hankkeen aikana. Lisäksi on merkityksellistä, miten hankkeessa tuotettu osaaminen uudistaa opetussuunnitelmaa ja opetusta. Kotona asumisen turvallisuus -hankkeessa eli KAT2:ssa kehitettiin Etelä-Karjalan…

Lue lisää

Opitaan yhdessä -projekti toi yhteen hoitoalan opiskelijat ja esikoululaiset

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Opitaan yhdessä -projekti syntyi tarpeesta saada hoitoalan opiskelijoille lisää valmiuksia lasten kanssa työskentelyyn. Projektin tavoitteena oli luoda aitoja vuorovaikutustilanteita ja sitä kautta lisätä hoitoalan opiskelijan ymmärrystä lapsen tavasta ajatella, toimia tai käsitellä esimerkiksi hoitotilanteisiin liittyviä pelkoja. Yhtenä tavoitteena oli havainnollistaa opiskelijalle, millainen merkitys vuorovaikutustaidoilla on lapsen hyvän hoidon ja potilasohjauksen onnistumisessa. Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien…

Lue lisää

Jaettu kokemus vahvistaa asiantuntijuutta – Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot syventävät myös AMK-opetusta

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Lastensuojelun keskusliiton vuosittaiset lastensuojelupäivät 2019 oli vahvasti rakennettu kokemusasiantuntijuuden ympärille. Lastensuojelupäivillä kuultiin useassa kohtaa nuorten kokemusasiantuntijoiden ääntä. Kokemusasiantuntijoiden rooli on vahvistumassa myös opetuksessa. Osallisuus, asiakaslähtöisyys, yhden ”luukun” periaate ja vertaistuki ja ovat sosiaalipalvelujen keskeisiä vaatimuksia. Kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuus on nostettu ammatillisen asiantuntijuuden rinnalle vahvistamaan näitä sosiaalialan työn periaatteita. Kokemusasiantuntijuudelle ei tutkijatohtori, YTT Taina Meriluodon…

Lue lisää

Sosiaalisesta isännöitsijästä lähinaapuriksi

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Lähinaapuri toimii tuetusti asuvien kehitysvammaisten arjen sujumisen apuna. Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeessa kehitetään tätä sosiaalisen isännöinnin toimintamallia naapuriyhteisötoiminnaksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeen tavoitteena on vahvistaa tuetusti asuvien kehitysvammaisten aikuisten osallisuutta ja hyvinvointia Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella. Työelämän asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä Lahden…

Lue lisää

Liiketoimintamallit tutuksi

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja. Osa aiemmin fyysisinä myydyistä tai vuokratuista tuotteista on muuttunut virtuaaliseen muotoon, ja maksamme niistä nykyisin useimmiten joko kuukausittain tai käytön mukaan. Tässä artikkelissa tutkimuspäällikkö Pasi Juvonen esittelee kirjallisuuteen perustuen mallin, jonka avulla liiketoimintamalleja voi vertailla ja esitellään esimerkin avulla muutamia liiketoimintamalleja. St. Gallenin yliopiston…

Lue lisää

Näkökulma: Monikulttuurisuusopintoja ammattikorkeakoulututkintoihin

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Ammattikorkeakoulututkintojen sisältöjen on vastattava monikulttuuristuvan työelämän haasteisiin. Suomalaiset yritykset eivät tunne monikulttuurisen yrityksen synnyttämiä kilpailuetuja, kirjoittaa lehtori Jaana Häkli. Työmarkkinat ovat isossa muutoksessa. Alhainen syntyvyys ja väestökato maaseudulta isoihin kaupunkeihin ovat johtaneet siihen, että osaavaa henkilökuntaa on vaikea löytää. Työperäistä maahanmuuttoa pidetään ainoana ratkaisuna työvoimapulaan, mikä johtaa entistä enemmän Suomen monikulttuuristumiseen. Työmarkkinat monikulttuuristuvat…

Lue lisää

Valmentava työote sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Vuoden 2020 alusta LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa opiskellaan vuorovaikutteisissa verkkolähitapaamisissa, työelämäläheisissä projekteissa ja sosiaalialan työympäristöissä. Opiskelijoiden osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan valmentavalla työotteella tiimivalmentajien, opettajien ja työelämämentoreiden muodostamassa osaamisverkostossa. Ensimmäisen lukukauden aikana työelämämentoreina toimivat ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat. Mikä ihmeen valmentajamainen työote? Sosionomitutkinnon suorittaminen kokonaan verkossa on uusi tapa suorittaa tutkinto. Se edellyttää opettajalta laajempaa ymmärrystä oppimisesta…

Lue lisää

Tunne Työ -hanke hyödyttää sekä AMK-opiskelijoita että lukiolaisia

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Tunne Työ -hanke tutustuttaa lukiolaiset fysioterapeutin ammattiin ja antaa fysioterapiaopiskelijoille mahdollisuuden harjoitella, syventää ja soveltaa omaa ammatillista osaamistaan käytännössä. Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa kehitetään lukiokoulutukseen erilaisia työelämäyhteistyön malleja ja pedagogiikkaa. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Saimaan ammattikorkeakoulu kehittää hankkeessa omalta osaltaan yhteistyötä Lappeenrannan…

Lue lisää

Intensiivikurssit – kiitotie hyviin matkailun oppimistuloksiin

Kategoria: Matkailu ja palveluliiketoiminta Kirjoittaja:

Pinnalla | NEWELRA-projektissa opiskelijat Suomesta ja Baltian maista kehittävät yhdessä maaseudun matkailutoimintaa. Intensiivikurssit ovat monella tapaa kiitotie hyviin oppimistuloksiin. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä osallistuu Nordplus-rahoitteiseen kansainväliseen NEWELRA-projektiin, jonka tavoitteena on kehittää maaseudun matkailutoimintaa Suomessa ja Baltiassa. Vuoden aikana verkoston oppilaitokset toteuttavat kolme intensiivikurssia, joilla kehitetään maaseutumatkailun tuotteita, tarinallistetaan matkailupalveluja tai perehdytään kylpylä- ja hyvinvointimatkailuun. Syyskuussa Liettuan…

Lue lisää

Markkinointiaamiaisella tupa täynnä väkeä

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Digitaalinen markkinointi kiinnostaa vahvasti alueemme markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia. Syksyn Suunta-lehden ilmestymisen aikoihin teolliseen myyntiin keskittyvä SAIMIA B2B Sales ’n’ Marketing School on juuri käynnistynyt jo kolmatta kertaa. B2B-myynnin ja markkinoinnin koulutus on osa ESR-rahoitteista PRIMA – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä kotimaisilla ja…

Lue lisää

Kaupallistamisprojekti ja prosessi tutkimusorganisaatiossa

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Tutkimuksesta liiketoimintaa eli TUTLI on Business Finlandin rahoitusmekanismi, jolla edistetään tutkimustulosten kaupallistamista. Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden käyttöön ja tavoitteena alentaa idean kaupallistamiseen liittyviä riskejä tutkimusprojektilla. Tässä artikkelissa kerrotaan ComEHEC-yhteistyöprojektista, jossa LUT-yliopisto on idean kehittäjä ja Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa insinööri- ja kaupallistamisosaamisen. Kaupallistaminen on sanana yksinkertainen mutta sisältää todella monta eri vaihetta.…

Lue lisää

Näkökulma: Turhauttavat palaverit?

Kategoria: Yleinen Kirjoittaja:

Näkökulma | Työyhteisöissä palaverit ovat tätä päivää, sillä monialaiset ja moniammatilliset tiimit edellyttävät toimiakseen runsasta jäsenten välistä vuorovaikutusta ja asioista keskustelua. Valitettavasti liian monet palaverit toteutuvat kehnosti ja ne saavat osallistujissa aikaan turhautumista, jopa kiukkua, ja kääntyvät tarkoitustaan vastaan. Miksi näin? Artikkelissa on vuosien varrella YAMK -opiskelijoiden huonoista palaverikokemuksista ja työnohjaajana kuulemastani koottu ”painajaispalaverin” kuvaus.…

Lue lisää

1 2 3 7
Siirry Ylös