Author

Manager

Manager has 142 articles published.

Menetelmäpaperin äärellä – Pohdintaa aineistopohjaisesta teoriasta

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus ja kehitys | Tutkimuspäällikkö Pasi Juvonen kertoo, mistä aineistopohjaisessa teoriassa eli grounded theoryssa on kyse ja pohtii sen käyttöä. Luin tieteellisen menetelmäartikkelin. Tekeillä oli kansainvälinen konferenssiartikkeli, ja kaipasin siihen liittyen tuoreita näkemyksiä aineistopohjaisen teorian hyödyntämiseen laadullisessa tutkimuksessa. Tässä kerron menetelmän hyödyntämisestä tiivistetysti. Aineistopohjaista teoriaa (grounded theory, GT) hyödynnetään laadullisessa tutkimuksessa laajalti. Minä tutustuin menetelmäkokonaisuuteen…

Lue lisää

Osaamista opiskelijan ohjaukseen – Kokemuksia työpaikkaohjaajien koulutuksesta

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

PINNALLA | Saimaan ammattiopisto Sampon työpaikkaohjaajakoulutukset antavat eväitä opiskelijan ohjaamiseen työpaikalla. Millainen on hyvä palaute? Kuinka ohjaan arkaa opiskelijaa? Kuinka arvioin opiskelijan osaamista? Saimaan ammattiopisto Sampossa koulutetaan jatkuvasti eri alojen työntekijöitä työpaikkaohjaajiksi. Viimeisen puolen vuoden aikana työpaikkaohjaajakoulutuksiin on osallistunut jo yli sata työelämän edustajaa. Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat maksuttomia ja niistä on tarjolla erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Sampo tarjoaa…

Lue lisää

Sote, teknologia ja asiakaskokemus yhteen – Uusi testialusta Etelä-Karjalaan

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

TUTKIMUS JA KEHITYS | Kuinka hyvinvointiyhteiskunta voi varmistaa tarvittavat palvelut vauvasta vaariin myös tulevaisuudessa? Digitalisaatio ja älykkäiden palvelujen kehittäminen tarjoavat yrityksille ja yhdistyksille sekä julkiselle sektorille uusia mahdollisuuksia vastata haasteeseen. Ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisten määrä suhteessa vähenee. Sosiaali- ja terveyssektorille kaivataan kipeästi uudenlaisia ratkaisuja. Me kaikki käytämme sosiaali- ja terveyspalveluja ja myös rahoitamme niitä…

Lue lisää

Näkökulma: Verkko-opettajan taipaleelta

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Verkko ja etäopiskelu ovat olleet osa Päivi Toivola-Rekolan työtä jo 15 vuoden ajan. Tässä kirjoituksessa hän pohtii havaintojaan ja kokemuksiaan vuosien varrelta. Rakkaalla ja nopeasti kasvavalla lapsella on monta nimeä: verkko-oppiminen, e-oppiminen, eLearning, tvt-välitteinen oppiminen ja niin edelleen. Itse aloitin koko opetustyöni vuonna 2004 niin sanotuilla etanameileillä. Moodlesta tuli kuitenkin hyvin pian pääasiallinen…

Lue lisää

Sporttimerkonomikoulutus alkaa syksyllä Saimaan ammattiopistossa

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Tavoitteellinen, huipulle tähtäävä urheilu ja ammattiin opiskeleminen on nyt entistä mutkattomampaa yhdistää. Saimaan ammattiopisto Sampossa Lappeenrannassa alkaa ensi syksynä sporttimerkonomikoulutus. Sporttimerkonomikoulutuksessa liiketoiminnan perustutkintoon sisällytetään esimerkiksi opiskelijoiden urheiluharjoituksia, valmentautumista sekä urheiluun liittyvää markkinointia, asiakaspalvelua ja yritystoimintaa. Opiskelu ja täysipainoinen harjoitteleminen sekä kilpaileminen omassa lajissa sovitetaan yhteen. Jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon harjoitukset,…

Lue lisää

Toiminnanohjausmalli yhteisen työn sujuvoittamiseksi

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | LAPE-hankkeen yhteydessä suunniteltiin toiminnanohjausmalli, jota voitaisiin hyödyntää osana lasten, nuorten ja perheiden monialaisia palveluprosesseja. Eräs Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) määrittelemistä strategisista painopistealueista on ollut asiakkuuksien hallinnan ja toiminnanohjauksen kehittäminen. Tietohallinnon näkökulmasta tavoitteena on ollut asiakasohjautuva ja monialaisen yhteisen työn mahdollistava tietojärjestelmäsovellus, joka kykenisi myös ohjaamaan asiakasprosessin kulkua. Lapsi- ja perhepalvelujen…

Lue lisää

Koulutusmalli tuottamaan monialaisesti yritys- ja palveluinnovaatioita

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

TUTKIMUS & KEHITYS | Saimaan ammattikorkeakoulun hankkeessa kokeiltiin täsmäkoulutuksen järjestämistä ICT- ja sosiaali- ja terveysalan osaajille. Tulevaisuudessa koulutusmallien pitäisi vastata nopeammin kasvualojen osaamistarpeeseen. Tarvitaan täydennyskoulutuksia, jotka hyödyntävät eri alojen korkeasti koulutettuja osaajia tai yrittäjiksi aikovia edistämään tuote- ja palveluinnovaatioita. Tähän teemaan Euroopan Unionin sosiaalirahaston (ESR) ja Lappeenrannan kaupungin rahoittama hanke Yrittäjyysosaamista kasvualoille – SOTE-palvelut kartalla…

Lue lisää

Osaamismerkki on osaajan pelimerkki

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Osaamismerkit tuovat näkyviksi sekä opettajien että opiskelijoiden taitoja. Digitaalinen osaamismerkki osoittaa haltijansa tunnistetun ja tunnustetun osaamisen merkin kuvauksen mukaisessa taidossa. Osaamismerkkejä käytetään ammattikorkeakouluissa sekä opettajien että opiskelijoiden osaamisen näyttämiseen. Osaamismerkin vaatimukset voi määritellä ja sen voi myöntää oppilaitoksen lisäksi vaikkapa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke eli TKI-hanke. Hakuprosessi etenee tyypillisesti niin, että…

Lue lisää

Virtuaalivaluutat kirjanpidossa ja verotuksessa

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Ilmiö | Mikä on virtuaalivaluutta, ja mitä se tarkoittaa kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta? Saimaan ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Maya Suutari ja lehtori Teija Launiainen avaavat ilmiötä. Kun tuntematon Satoshi Nakamoto vuonna 2008 ”keksi” ensimmäisen virtuaalivaluutan, Bitcoinin, hän ehkä jo aavisteli, mihin maailma on menossa. Arvasiko hän kuitenkaan, millaisia vaikutuksia keksinnöllä olisi ja kuinka moni nykyään työskentelee aiheen…

Lue lisää

Hyvinvointivalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla elintapojen muutoksessa

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Hyvinvoiva eteläkarjalainen -hanke kehittää matalan kynnyksen elintapaneuvontaa. Suomalaisten hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta silti väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. Korkeammin koulutetut ja hyvin ansaitsevat työikäiset miehet ja naiset ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään kuin vähemmän koulutetut, työttömyyttä kokeneet ja heikommin ansaitsevat (THL 2018). Etelä-Karjalassa terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi…

Lue lisää

Kansainvälistä konetekniikkaa Saksassa

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Kansainvälinen insinööriviikko kokoaa vuosittain noin 80 opiskelijaa ja kymmenkunta opettajaa saksalaiseen Schmalkaldenin kaupunkiin. Pieni Schmalkaldenin kaupunki entisessä Itä-Saksassa muuttuu joulukuun puolessa välissä viikon ajaksi tavallista kansainvälisemmäksi. Paikallisessa ammattikorkeakoulussa Schmalkalden Hochschulessa (Schmalkalden University of Applied Sciences) järjestetään silloin kansainvälinen insinööriviikko, International Engineering Week. Vuonna 2018 tapahtuma järjestettiin jo kahdeksatta kertaa. Saimaan ammattikorkeakoulu on ollut…

Lue lisää

Yritysten yhtenäistämistä yritysmuotovertailun avulla

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Osuuskuntamuotoinen yrittäjyys voisi sopia eteläkarjalaisille sosiaali- ja terveysalan yrityksille, selviää tradenomi Aleksi Seppäsen opinnäytetyöstä. Etelä-Karjalan alueella on merkittävä määrä sosiaali- ja terveysalan (sote) yrityksiä. Pääasiassa ne ovat kooltaan pieniä. Sote-alan pienyritysten ongelmiksi muodostuvat usein kasvuhaluttomuus sekä heikko kilpailukyky. Tästä syntyi ajatus sotealan yritysten tiiviimmälle yhteistyölle. Yhteistyöhön liittyen tehtiin opinnäytetyö, jossa tutkittiin,…

Lue lisää

Kun elämän ehtoo lähestyy – EduPal-hanke yhtenäistää saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisvaatimuksia

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Yhä useampi parantumattomasti sairas saa palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa kotonaan. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana EduPal-hankkeessa, jossa kehitetään hoidolle yhtenäisiä osaamisvaatimuksia. Millaista hoitoa sinä toivot saavasi, kun tiedät sairastavasi kuolemaan johtavaa sairautta? Minkälaista osaamista toivot sairaanhoitajalta ja lääkäriltä, jotka hoitavat sinua? Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaiden ja kuolevien potilaiden ja asiakkaiden aktiivista,…

Lue lisää

Saimaan ruokamakuja tutkimassa

Kategoria: Matkailu ja palveluliiketoiminta Kirjoittaja:

Pinnalla | Matkailun lehtori Ilkka Lehtola tutustui Saimaan alueen makuihin Puumalassa. Kesällä 2018 minulle tarjoutui mahdollisuus perehtyä paikallisiin Saimaan seudun makuihin Puumalassa. Olin lupautunut kirjoittamaan Puumala-lehteen artikkelisarjan ”makuja Puumalasta”. Pohdin tapaa kirjoittamiseen ja valitsin menetelmäksi osallistuvan havainnoinnin. Aktiivinen osallistuva havainnointi toteutui ruokailemalla, makuja ja tunnelmaa kokien ja ravintolan henkilökuntaa sekä asiakkaita haastatellen. Tutkimusmielessä havainnointi merkitsi…

Lue lisää

Näkökulma: Videot tulevat – taas

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Näkökulma | Videoiden opetuskäytön ”iso buumi” on vielä edessä, kirjoittaa Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori ja tiimivalmentaja Sampo Kokkonen. Ajattelitko, että videot ovat jo arkipäivää opetuksessa ja koulutuksessa? Väitän, että emme ole nähneet ”huippua” vielä lainkaan. Käsittelin Suunta-lehden edellisessä numerossa (2/18) videoiden hyödyntämistä koulutuksessa. Minulta jäivät kuitenkin mainitsematta eräät tärkeimmistä perusteluista videoiden käyttämiseen – esimerkiksi se, että…

Lue lisää

Näkökulma: Johtaminen muutoksen keskellä

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Muutostilanteiden läpivienti on haastavaa. Kun organisaatio elää epävarman vaiheen keskellä, ihmisten johtamisen rooli korostuu, kirjoittaa liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan toimialajohtaja Kati Tanninen. Kun organisaatio on muutoksen keskellä, johtamisen ja esimiestyön rooli korostuu. Muutoksen käynnistyessä organisaation ylin johto asettaa muutokselle tavoitteen sekä suunnan ja askelmerkit. Muutoksen johtamisen suunnitelmallisuus luo perustan muutoksen läpiviennille. Ennen…

Lue lisää

Valmistustekniikan projektissa syntyy ajoneuvoja

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Valmistustekniikan projektikurssilla konetekniikan opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat ajoneuvoja, ja valmiilla kulkupeleillä järjestetään kisat. Kevään 2019 kilpailut ajetaan Lappeenrannan satamassa 28. huhtikuuta. Saimaan ammattikorkeakoulussa on ollut noin vuosikymmenen ajan opintojakso Valmistustekniikan projekti. Opintojaksolla konetekniikan opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat ryhmänä ajoneuvon, jolla osallistutaan ajoneuvoille järjestettävään kilpailuun. Vuosien aikana kilpailuun osallistuville ajoneuvoille asetettuja sääntöjä, ja määräyksiä…

Lue lisää

Ymmärretäänkö paikalliset osallistaa aidosti? Asukkaiden ajatuksia luontomatkailun kehittämisestä

Kategoria: Matkailu ja palveluliiketoiminta Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Siru Lavikka tarkasteli YAMK-opinnäytetyössään paikallisten asukkaiden motivaatiota ja sen merkitystä Saimaa Geopark -kohteiden kehittämisessä. Maaseutu tyhjenee. Pelastetaan autioitumisuhkan alla olevat alueet innovoimalla ja tuotteistamalla matkailupalveluita, jotka tukevat alueen muita elinkeinoja. Maaseudun aluekehittämiseen on tarjolla lukuisia hankkeita, joissa paikallisia toimijoita innostetaan kehittämään toimintaansa ja tarjolla on erilaisia tukipalveluita. Osallistavatko nämä hankkeet alueen…

Lue lisää

Älykäs dosetti antaa lääkkeet oikeaan aikaan

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Noin 30 Eksoten kotihoidon asiakasta käyttää parhaillaan Älykästä dosettia. Kotihoidossa pyritään lisäämään asiakkaan ja hoitajan itsenäisyyttä tekniikkaa hyödyntämällä. Erillisen ohjelman kautta ohjattava automaattinen lääkeannostelija, Älykäs dosetti, on kokeilussa osassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kotihoitoa. Älykästä dosettia alettiin kehittää noin kaksi vuotta sitten. Dosetin kehittäjä Axitare Oy on kotimainen yritys, joka…

Lue lisää

Yhteistyötä yhteisellä kampuksella – Kolme esimerkkiä tekniikan alalta

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan laboratorioissa valmistuu laitteita LUT-yliopiston käyttöön. Saimaan ammattikorkeakoulun konetekniikan ja tekniikan laboratorioiden yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa alkoi konkretisoitua vuonna 2010. Tuolloin käynnistyi Saimaan AMK:n ja LUTin yhteistyöprojekti, jossa oli tarkoitus suunnitella magneettilaakeroitu suurnopeusmoottori erityiseen sovelluskohteeseen. Projektin työn- ja vastuujako oli selkeä. Yliopiston vastuulla oli asettaa reunaehdot niin…

Lue lisää

Taidebunkkeri – taiteelta suojaan?

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Taidegallerian pyörittäminen kartuttaa taideopiskelijan osaamista monipuolisesti. Autotallista varasto, varastosta väestösuoja ja taidegalleria kuulostaa ehkä osittain oudolta tilan kehityskaarelta – paitsi taidemaailmassa, jossa mistä tahansa tilasta saadaan tarvittaessa näyttelytila. Saimaan ammattikorkeakoulun Galleria Taidebunkkeri Imatralla, Siitolan kartanon kupeessa, on juuri alussa mainitun kehityskaaren tulos: väestösuojaksi rakennettu ja suojatarkoitukseen nopeasti saatettavissa oleva taidegalleria. Taidebunkkerin on toiminut…

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan harjoituspäivässä treenattiin moniammatillista yhteistyötä

Kategoria: Terveys ja hyvinvointi Kirjoittaja:

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yhteisharjoitus tutustutti eri alojen opiskelijoita toistensa töihin. Palautteen perusteella harjoituksesta oli hyötyä, mutta myös kehitysideoita nousi esiin. Sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö on arkipäivää. Moniammatillinen osaaminen on yksi sairaanhoitajan ammatillinen kompetenssi. Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoitotyö turvataan kaikkien eri ammattilaisten toimivalla yhteistyöllä. Se ei välttämättä kuitenkaan toteudu parhaalla…

Lue lisää

LUMA-kerhoissa otetaan teknologian maailma hyppysiin

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Pinnalla | Konetekniikan opiskelija Janne Rouhiainen vetää lasten ja nuorten teknologiakerhoa. LUMA-keskus Saimaan kerhossa on päästy kokeilemaan muun muassa 3D-tulostusta ja rakennettu Lego-robotteja. Saimaan ammattikorkeakoulun tietokoneluokassa käy kuhina. Paikalla on vajaa kaksikymmentä lasta ja nuorta, jotka odottavat innokkaana kerhon alkua. Luokan takaosassa on jaossa edellisellä kerralla suunnitellut ja tulostetut fidget spinnerit. Tänään on tarkoitus tehdä kolmiulotteinen…

Lue lisää

Uuden sukupolven projektiosaamista – Some haastaa perinteisen projektinhallinnan

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Ilmiö | Sosiaalinen media haastaa perinteiset projektinhallintatyökalut ketteryydellä ja ennen kaikkea osaavalla käyttäjäpohjalla, lehtori Jaani Väisänen kirjoittaa. Miten työelämä on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Suurin mieleen tuleva muutos on varmasti kasvava informaatioähky ja jatkuva yhteydenottojen pommitus. Olemme tottuneet olemaan tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa, viikon jokaisena päivänä. Meille voi toki soittaa, koska puhelimemme ovat aina…

Lue lisää

Näkökulma: Työelämäläheinen korkeakouluopetus on yhteistyötä

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Työelämäläheinen korkeakouluopetus kaventaa kuilua työelämän ja oppilaitosten välillä, laskentatoimen lehtori Marianne Viinikainen kirjoittaa. Mitä on työelämäläheisyys? Jokaiselle meille tulee sanasta jokin mielikuva. Sana voi tarkoittaa eri asioita puhujasta ja näkökulmasta riippuen. Yleisesti puhutaan työelämäläheisestä ja työelämälähtöisestä koulutuksesta. Vaikka sanat ovat tärkeitä nykyajan korkeakoulutuksessa, puuttuu niiltä yleisesti hyväksytyt ja käytetyt määritelmät. Tyypillisesti työelämäläheisyydellä tarkoitetaan…

Lue lisää

Näkökulma: Kokka kohti LABia

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja Pirjo Vaittinen pohtii innovaatioita, innostusta ja luovuutta. Elämme keskellä muutosta fuusioituessamme Lahden ammattikorkeakoulun kanssa uudeksi innovaatioammattikorkeakouluksi, joka saa nimekseen LAB-ammattikorkeakoulu. On inhimillistä, että muutokset koetaan myös uhkana, joka synnyttää mielessämme epävarmuutta, ahdistusta, huolta ja pelkoa omasta ja työyhteisön tulevaisuudesta. Mieltämme askarruttavat moninaiset muutokset, joita esimerkiksi uusi organisaatio,…

Lue lisää

Tunne työ -hanke pohtii kielten roolia työelämässä

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulun videoprojektissa kysytään eri alojen ammattilaisilta, miten eri kielten osaaminen on vaikuttanut heidän uraansa. Ensimmäinen haastateltava oli toimittaja Marja Manninen. Keväällä 2019 aloitimme Saimaan ammattikorkeakoulussa videoprojektin: kuvaamme pieniä dokumenttielokuvia, joissa ihmiset kertovat siitä, miten eri kielten osaaminen vaikutti heidän uraansa. Videoprojekti toteutuu osana Tunne työ -hanketta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista…

Lue lisää

Kaupan alan työntekijät tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa kohtalaisen hyvin

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

TUTKIMUS & KEHITYS | Noora Hakala tarkasteli liiketalouden opinnäytetyössään kaupan alan työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä sitä, miten hyvin työntekijät tuntevat ne. Työsuhde syntyy työnantajan ja työntekijän välisellä työtä koskevalla sopimuksella. Osapuolten välillä vallitsee sopimusvapaus, mutta tästä huolimatta työsuhde on monin eri tavoin säännelty. Suomalainen työoikeus jakautuu normihierarkialtaan kuuteen eritasoiseen kansalliseen säännöstyskeinoon, joista tärkeimmät työsuhdetta…

Lue lisää

EKOODI-koulutus edisti työllistymistä

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Tutkimus & kehitys | Moni EKOODI-ohjelmointikoulutukseen osallistuneista löysi koulutuksen jälkeen työpaikan. Puolet koulutuksen suorittaneista työllistyi ohjelmistoalalle. Saimaan ammattikorkeakoulun EKOODI-ohjelmointikoulutus oli kaksivuotinen hanke, joka toteutettiin ajalla 1.11.2016–31.1.2019. Hankkeen aikana tarjottiin 40 henkilölle mahdollisuus opiskella ohjelmistotuotantoa työelämälähtöisesti, yhteistyössä alan yritysten kanssa, ja nostaa oma osaamisensa nykypäivän työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Hankkeessa toteutettiin kahtena pilottitoteutuksena koulutus, joiden lisäksi järjestettiin…

Lue lisää

Miljardin dollarin bisnes? – Katsaus e-urheilun tulovirtoihin

Kategoria: Taide ja teknologia Kirjoittaja:

Ilmiö | Kilpapelaamisen suosio ja näkyvyys ovat kovassa kasvussa, ja alalla liikkuvat myös isot rahat. Mutta mistä rahat tulevat? Ammattimaisia urheilijoita ja kurinalaista harjoittelua. Rahakkaita sponsorisopimuksia ja täpötäysiä stadioneita. Pikseleitä ja bittejä. Kaikkea tätä tarjoaa elektroninen urheilu, kansankielellä e-urheilu. Stereotyyppinen kuva kilpapelaajasta nyhjöttämässä yksin tyhjien energiajuomatölkkien ja naksupussien ympäröimänä sai tuuletusta vuoden 2018 linnanjuhlissa, kun…

Lue lisää

1 2 3 5
Siirry Ylös