EU:n valtiontukisääntely kuntien päätöksenteon valtiontukisääntelynmukaisuus korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteella

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Pinnalla | Kuntien toiminta markkinoilla on tänä päivänä mahdollista toteuttaa monenlaisilla tavoilla. Toiminta voi tapahtua esimerkiksi itsenäisesti toimimalla, mutta myös tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kautta. Kunta voi olla myös tukemassa kunnan omalla alueella tapahtuvaa elinkeinotoimintaan mm. myöntämällä yrityksille tietynkaltaisia tukia ja etuuksia soveltuvin edellytyksin.

 

Kuva: Pixabay

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää valvoa sitä, että kunnan toiminta edellä mainitun tehtävän harjoittamisessa ei sisällä väärin myönnettyjä, valikoituja, oikeudettomia tukia. Oikeudettomat tuet vääristävät markkinoiden kilpailuneutraliteettia, eli tervettä ja toimivaa kilpailua, koska tuet eivät jakaudu markkinoilla toimiville yrityksille tasaisesti.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuntien päätöksenteon sääntelynmukaisuutta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteella. Rajaus tehtiin koskemaan vain korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävinä olleita tapauksia valtiontukisääntelyyn ja tuen edellytysten täyttymistä koskien. Valittujen oikeustapauksien avulla tuotiin esille virheelliseen menettelyyn johtaneet syyt kuntien toiminnassa ja saatiin käsitys korkeimman hallinto-oikeuden linjauksista EU:n valtiontukisääntelyssä. Samalla pyrittiin löytämään mahdolliset ongelmakohdat kuntien päätöksenteossa.

Suurimmat virheet kuntien toiminnassa valtiontukeen liittyvässä menettelyssä ovat puutteellinen selvitys valtiontukisäännösten ja määräysten olemassaolosta sekä niiden soveltumisesta päätettävään asiaan. Valtiontukeen liittyvien oikeustapausten tulkinnan perusteella kuntien päätöksenteossa on tapahtunut kuntalain mukaisia menettelyvirheitä. Kuntien päätöksentekoprosessissa pitäisi perehtyä paremmin käsiteltävänä olevaan asiaan, jotta valtiontukiasioissa osattaisiin soveltaa asiassa oikeita määräyksiä ja sitä kautta välttää vääränlaiset tulkinnat ja virheellinen toiminta.

 

Tomi Juvonen 
Tradenomi

Jarmo Kemppinen
Lehtori
LAB ammattikorkeakoulu

Uusimmat kategoriassa Talous ja työelämä

Etäopettajan taipale jatkuu

Näkökulma | Muistelin taannoin Suunnassa opettajuuteni alkuvuosia vapaassa sivistystyössä, avoimen yliopiston opinnoissa sekä

Muutama sana dialogista

Näkökulma | Esittelen tässä artikkelissa dialogin kulmakivet, pohdin dialogin tärkeyttä ja esitän muutaman
Siirry Ylös