Terveys ja hyvinvointi

”Kukapa sitä kotoaan lähtisi” – Puheenvuoro ikääntyvien yhteisöasumisesta

”Kukapa sitä kotoaan lähtisi”, toteaa ikämies Etelä-Karjalan pikkukunnassa. Saman toteamuksen esittää suurin osa kotona-asuvista yli 75 vuotiaista maalla ja kaupungeissa. 75 vuoden ikä on nostettu tässä tähän siitä syystä, että viimeistään tuossa iässä ikääntymisen sosiaaliset, psyykkiset, kognitiiviset ja fyysiset vaikutukset alkavat tuntumaan, näkymään ja vaikuttamaan ihan jokapäiväisessä arjessa. Siitä, että ikä alkaa tuntumaan ja näkymään,… Lue lisää

Miljöömatkailu-hanke kehittää Etelä-Karjalan kulttuuriperintökohteita

Miljöömatkailu-hankkeen tavoitteeksi on asetettu kehittää Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa. Kymenlaaksossa kehittämisen kohteiksi on valikoitunut paperiteollisuuden ympärille rakentuneita teollisuushistoriallisia kohteita. Etelä-Karjalassa kohteiksi on valikoitunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaita linnoituksia ja puolustuslinjoja sekä teollisuushistoriallisia kohteita. Hankkeessa kehitetään yksittäisten kulttuuriperintökohteiden sijaan miljöökokonaisuuksia. Hankkeen toteuttavat innovatiivisessa yhteistyössä kahden maakunnan ammattikorkeakoulut, Saimaan ammattikorkeakoulu (SAIMIA) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta

Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat muutoksen tuulet kuten digitalisaatio. Työympäristöjen, prosessien ja välineiden muuttuessa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamistarpeet muuttuvat. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana 24 suomalaisen korkeakoulun yhteisessä SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa, jossa tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidaan ja vastataan niihin uudenlaisilla oppimisympäristöillä, -menetelmillä ja –sisällöillä. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeessa tuotetaan opettajille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon… Lue lisää

Myyntikoulutuspäivä Saimaalla – kirjaimellisesti

Marraskuun räntäsateessa luokkahuone kuin luokkahuone voittaa ulkona turjottamisen, mutta kesällä tilanne voi olla toinen. Saimaan ammattikorkeakoulun B2B Sales ’n’ marketing school –myyntikoulutuksessa päätimme tarttua tähän mahdollisuuteen ja toteutimme kesäkuisen koulutuspäivän ulkoilmassa. Kyseinen koulutus kuuluu ”PRIMA – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen” –hankkeeseen. Myyntikoulutuksemme neljäs lähipäivä päätettiin järjestää hyödyntäen kirkkovenesoutua. Kahdeksalle osallistujalle ja viidelle henkilökunnan… Lue lisää

Talous ja työelämä

Yleishyödylliset lahjoitukset yritysverotuksessa

Elinkeinotoiminnan verotettavaa tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Ovatko lahjoitukset elinkeinotoimintaa ja ovatko ne verotuksessa vähennyskelpoisia? Laki elinkeinotulon verottamisesta ei sisällä säännöksiä yleishyödylliseen tarkoitukseen annetuista lahjoituksista, mutta Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen katsotaan suhdetoiminnan luonteisiksi markkinointimenoiksi, jotka… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Simulaatio-opetusta opiskelijan ja opettajan yhteistyönä

  Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijan ja opettajan yhteistyönä syntyi moniammatillinen kuntouttavan hoitotyön simulaatioharjoitus. Simulaatioharjoitus oli osa kansainvälisenä yhteistyönä järjestettyä kesäkoulua. Millaisia oivalluksia ja oppimiskokemuksia monialaisesti käytetty opetusmenetelmä synnytti?  Kuntouttavaa hoitotyötä simulaatio-opetuksella  Saimaan ammattikorkeakoulussa kesäkuun alussa järjestetty kansainvälinen kesäkoulu kokosi monialaisesti yhteen gerontologiaan ja muistisairauksiin perehtyneitä asiantuntijoita, työelämän edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Kesäkoulun yhtenä päätavoitteena oli syventää muistisairauksiin ja niiden hyvään hoitoon liittyvää ymmärrystä ja tietoisuutta hyödyntämällä… Lue lisää

Kirjallisuudesta turistikohteeksi

Matkaoppaat ja matkakirjat eivät ole ainoat kirjallisuutta ja matkailua yhdistävät tekijät. Kirjallisuusturismissa kirjailijalla ja hänen elämällään, kirjan tapahtumapaikalla tai kirjoittamispaikalla on keskeinen merkitys matkakohteen valinnassa. Kirjallisuusturismin tiedetään alkaneen jo 1800-luvulla, joten se on kulttuurimatkailun lajina huomattavasti vanhempi kuin nykyisin suureen suosioon noussut filmi- ja televisiosarjaturismi. Joskus nämä turismin lajit yhdistyvät kirjallisen teoksen filmatisoinnin ansiosta. Näin… Lue lisää

Taide ja teknologia

B2B-myyntikoulutus ja videoiden monipuolinen hyödyntäminen

Videoiden hyödyntäminen koulutuksissa ja opetuksessa on nykyään jo hyvin tavallista. Tai itseasiassa siitä puhutaan kuinka sen tulisi olla arkipäiväistä. Onko videoista aidosti hyötyä? Tehostaako videoiden käyttö opetusta? Kuinka selättää videotuotannon tekniset haasteet? Olen ollut lukuisissa videointiprojekteissa ja mm. edellä mainitut kysymykset ovat nousseet esille. Avaan seuraavassa hieman näkemyksiäni videoiden hyödyntämisessä koulutuksessa ja peilaan niitä Saimaan… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Kokemuksia työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta Pk-yrityksissä

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeessa kerätään tietoa haastatellen henkilöstöä ja yrittäjiä/esimiehiä. Haastatteluissa kartoitetaan työn hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, sekä niiden välisiä yhteyksiä. Haastateltavina yrityksinä ovat matkailu-, ravintola-, terveys- ja sosiaali-, sekä kotityöpalvelualan yritykset. Pk-yrityksissä on tyypillistä laaja työnkuva. Työntekijältä… Lue lisää

Restonomiopiskelijat ja yritykset kohtasivat pikatreffien merkeissä Saimaan ammattikorkeakoulussa

Saimaan ammattikorkeakoulun Rekrypäivä on järjestetty Linnalan kampuksella Imatralla vuodesta 2012 lähtien. Rekrypäivä on matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yritysten ja opiskelijoiden kohtauspaikka. Osallistujat ovat pääasiassa Etelä-Karjalassa toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä rekrytointipalveluyrityksiä ja muita alan sidosryhmiä. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella kesätöistä, harjoittelupaikoista tai opinnäytetyöhön liittyvästä yhteistyöstä. Vuosittain tilaisuuteen osallistuu yli 100 suomalaista ja kansainvälistä opiskelijaa… Lue lisää

Taide ja teknologia

Konkarit keskustelevat

Olen aina suhtautunut epäillen tallenteiden, videon tai puheen, käyttöön opetuksessa. ”Puhuva pää” opettajana tai valmentajana ei ole oikein ollut minun juttuni. Opettajan roolissa haluan kohdata opiskelijani ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan ilman ylimääräisiä vempaimia. Virtuaaliopetuksen keinona hyvin toteutetut videot, jollaisia esimerkiksi TEDx:stä löytyy, toimivat kyllä osana opetusta, mutta en vieläkään usko virtuaalisuuden opetuksen voittokulkuun. Osin… Lue lisää

Talous ja työelämä

Opiskelijat työelämän suunnannäyttäjinä, koulufysioterapeutti Lappeenrantaan

Fysioterapiaopiskelijat suorittavat opintojensa aikana neljä seitsemän viikon mittaista työharjoittelua valitsemissaan paikoissa. Periaatteena on, että harjoittelupaikassa tulee olla työtehtäviä fysioterapeutille ja osa harjoitteluista tulee suorittaa fysioterapeuttiohjaajan ohjauksessa. Oppimiskäsitysten ja sen myötä opetuksen muuttuessa opiskelijoista on tullut entistä itseohjautuvampia, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia harjoittelun suorittamiselle paikoissa, joissa ei työskentele fysioterapeuttia. Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat suorittaneet muutaman… Lue lisää

Talous ja työelämä

Henkilökuntalahjat ja –etuudet yrityksen tuloverotuksessa

Tuloverotuksessa erilaisia lahjoja ja etuuksia on tarkasteltava sekä laadullisesti että määrällisesti. Pääsääntönä voidaan pitää, että tavanomainen ja kohtuullinen lahja tai etuus on yritykselle vähennyskelpoista menoa ja työntekijälle verovapaata tuloa. Mutta mitä pidetään eri tilanteessa tavanomaisena ja kohtuullisena ja ketä luetaan henkilökuntaan? Henkilökunta Henkilökuntaan kuuluviksi lasketaan kaikki yrityksen työntekijät, myös yrityksen johto ja hallitus. Henkilökuntaa ei… Lue lisää

Placeholder
Talous ja työelämä

Alustatalous muuttaa perinteisiä liiketoiminnan malleja

Alustataloudesta on muodostunut viime vuosien aikana nopeimmin kasvava liiketoiminnan malli maailman mittakaavassa. Digitaalisia alustoja hyödyntävä yritystoiminta muuttaa radikaalisti yritysten mahdollisuuksia uudistua ja menestyä. Mitä alustatalous oikein on? Alustataloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, joka hyödyntää valmiita digitaalisia alustoja, palveluja sekä niihin kerättyä dataa ja sisältöä. Alustatalouden keskiössä on tekninen ratkaisu, josta muodostuu liiketoiminnan ekosysteemi. Erilaisiin alustoihin liitetyt tietotekniset… Lue lisää

Talous ja työelämä

Osuuskunnista on moneksi Sampossa

Monet ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ovat perustaneet ns. oppilaitososuuskuntia, joissa opettajat ovat osuuskunnan hallinnossa mukana ja joissa työskentelee eri alojen opiskelijoita. Saimaan ammattiopisto Sampossa kaikki osuuskunnat ovat opiskelijoiden perustamia ja myös täysin heidän hallinnoimiaan. Kunkin koulutusalan opiskelijat voivat perustaa oman osuuskunnan omiin ja oman alansa tarpeisiin ja tavoitteisiin. Yksin heitä ei kuitenkaan jätetä, vaan heitä… Lue lisää

Talous ja työelämä

Uusia polkuja Saimaan ammattikorkeaan

Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulun välille on syntynyt tänä syksynä uusi reitti, jota kutsutaan Polku-opinnoiksi. Polku-opinnoissa opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana Sampon perustutkintoa. Saimaan ammattikorkeakouluun voi hakea suoraan, kun on suorittanut vähintään 30 opintopistettä amk-opintoja ja saanut valmiiksi toisen asteen tutkinnon. Suoritetut amk-opinnot huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnossa. Konetekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan polkuopintoina on tänä syksynä käynnistynyt matematiikan… Lue lisää

Talous ja työelämä

PUF! – Sampo PopUp Factory -toimintaa ohjaajan silmin

Saimaan ammattiopisto Sampon PopUp Factory -hankkeessa kehitetään oppilaitoksen ulkopuolelle uusi oppimisympäristö, jossa liike-elämä ja ammattiin opiskelevat nuoret kohtaavat yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. PopUp Factory toimii Lappeenrannassa ja Imatralla. Hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan liitto ja se päättyy helmikuussa 2019. Mistä alkaisimme? PopUp Factory -projektiohjaajana toimiminen oli minulle valaiseva ja upea kokemus. Aloittaessani vuoden 2018 maaliskuussa olin… Lue lisää

Vanhat osaamistarpeet uudessa nousussa – teollisen myynnin lyhyt oppimäärä

Etelä-Karjalan yrityksistä on noussut esiin tarve saada vahvistusta teollisen myynnin osaamiseen. Paraskaan tuote, palvelu tai teknologia ei tuota liikevaihtoa, jos sitä ei aktiivisesti myydä. Yrityksen kasvun mahdollistajana myynnin rooli tärkeä, ja teollisessa ympäristössä sen tueksi tarvitaan myös ymmärrystä siitä prosessista, teknologiasta tai ympäristöstä, mihin myytävä tuote tai palvelu liittyy. Kuitenkin, myyntiosaaminen on vaikuttamista ihmiseen tai… Lue lisää

Talous ja työelämä

Valtion palkkausjärjestelmä ei toimi johtamisen välineenä

Valtion palkkausjärjestelmän uudistuksissa on pyritty entisenlaisesta virkapalkkajärjestelmästä kohti tulosohjausta siirtymällä suoritukseen perustuvaan palkkaukseen. Muutoksilla on pyritty lisäämään esimiesten mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä edistämään organisaation strategian tavoitteita. Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla tehdyssä ylemmän tutkinnon opinnäytetyössä havaittiin, että palkkausjärjestelmä ei ole onnistunut tässä tavoitteessaan. Tutkimuksessa haastateltiin kolmen valtion viraston esimieskuntaa ja kerättiin heidän kokemuksiaan palkkausjärjestelmän toimivuudesta johtamisen välineenä.… Lue lisää

Osaaminen näkyväksi ravintola-alalla

Moni ravintola-alan esimiestehtäviin haluava tai niissä jo toimiva on aloittanut työuransa operatiivisissa työtehtävissä ja kerryttänyt kokemusta ja osaamista erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja keittiötyössä. Usein taustalla on toisen asteen ammatillinen tutkinto tai muuten työnkautta hankittu osaaminen. Esimiestehtävät ovat haasteellisia ja niissä on pystyttävä vastaamaan koko ravintolan toiminnasta, kannattavuudesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä oltava monipuoliset organisointi- ja vuorovaikutustaidot.… Lue lisää

Talous ja työelämä

Tilinpäätökseen valmistautuminen

  Tilinpäätösaika alkaa lähestyä ja on hyvä pohtia, mitä asioita on käytävä läpi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöstä säätelevät kirjanpitolaki, yhtiölainsäädäntö sekä verolainsäädäntö. Tämän artikkelin tavoitteena ei ole käsitellä tilinpäätökseen liittyviä asioita tyhjentävästi vaan nostaa esille muutamia keskeisiä asioita. Tilinpäätössuunnittelu tulisi olla mielessä koko tilikauden ajan. Aktiivisella tulosseurannalla saadaan tieto tuloksen kehityksestä ja voidaan pohtia tulokseen vaikuttavien… Lue lisää

Talous ja työelämä

Yrityskauppaan liittyvä oikeudellinen yritystarkastus

Yrityskauppa voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Yritystoimintaan voidaan lähteä mukaan myös ostamalla osakkuus kohdeyrityksestä. Yrityskaupan ensimmäisiin vaiheisiin liittyy varsin usein salassapitosopimus, jonka tarkoituksena on antaa ostajaehdokkaalle mahdollisuus tutkia kaupan kohdetta ja suojata myyjää arkaluontoisten tietojen antamisesta ostajalle. Salassapitosopimuksessa määritellään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Monesti tämä ehto oikeudelliselle yritystarkastukselle on ns. legal… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten turvallista asumista parannetaan monialaisella yhteistyöllä

Oma koti on ikäihmisten ensisijaisena asuinpaikka jopa elämän loppuun asti sen sijainnista riippumatta. Entistä huonompi kuntoisia ikäihmisiä asuu kaupungeissa, taajamissa ja maaseudun kylissä naapureinamme ja usein vielä yksin. Etelä-Karjalassa on kiinnitetty huomiota vuosien ajan ikäihmisten asumisturvallisuuteen. Kehittämistyö alkoi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteistyönä. Muutos on aiheuttanut sote-palveluiden lisäksi muutoksia kaikille asiakkaiden kotona vieraileville toimijoille ja… Lue lisää

Talous ja työelämä

Metsäkoneenkuljettajille riittää töitä

Metsäalan ammateista on kadunmiehellä vielä vanhahtava mielikuva. Lumihangessa saapasteleva sahamies kuuluu historiaan, kun tämän päivän ammattilaisen työvälineitä ovat järeät harvesterit ja ajokoneet, täynnä tietotekniikkaa. Hahmottamista ja pelisilmää vaaditaan ESR:n rahoittamaa Moto-hanketta vetävä projektipäällikkö Tony Jouhtinen Saimaan ammattiopisto Samposta painottaa alan teknisyyttä ja kuljettajan hahmottamiskykyä. – Metsäkoneen ajokopissa kaikki on digitaalista. Koneen käyttäminen vaatii hyvää havaintojen… Lue lisää

Talous ja työelämä

Tunne työ –suunnittele ura

Yhteistyötä parhaimmillaan Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan kaupunki, tarkemmin Kimpisen ja Lyseon lukiot, ovat osatoteuttajina Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tunne työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hankkeen pääkoordinaattorina on Helsingin kaupunki ja muut osatoteuttajat, lukiot, tulevat pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee lukiolaisten opiskelijoiden oppimista työelämälähtöisesti siten, että opiskelijoiden… Lue lisää

Talous ja työelämä

Ajatuksia tiimien valmentamisesta

Ajatuksia tiimien valmentamisesta Saimaan ammattikorkeakoululla liiketalouden koulutusohjelmassa voi markkinointiin erikoistumalla opiskella tiimiyrittäjänä. Tällainen mahdollisuus on ollut olemassa vuodesta 2010 lähtien. Joka kevät markkinoinnin suuntautumisen valinneet opiskelijat – tulevat tiimiyrittäjät – perustavat yhdessä osuuskuntamuotoisen yrityksen juridiikan opettajan ohjauksessa. Rinnakkain perustamisprosessin kanssa tulevan tiimiyrityksen valmentaja perehdyttää tiimiyrittäjät keskeisiin tiimioppimisen menetelmiin, mm. dialogiin, ideointi- ja innovointimenetelmiin, verkostojen luomisen… Lue lisää

Taide ja teknologia

Taiteilijana toimiminen edellyttää moniosaamista

Taide on laajentunut jo aikaa sitten alueille, jotka ovat olleet sen perinteisimmän  taiteilijaroolin ulkopuolella – esimerkiksi tapahtumien visuuaalinen suunnittelu, pelialan visuaaliset tehtävät ja  erilaiset taidelähtöiset palvelut sosiaali- ja terveysaloilla.  Oman taidetta tekevän taiteilijaroolinsa lisäksi kuvataiteilija voi toimia projektijohtajana,  sihteerinä, managerina, markkinoinjana, kirjanpitäjänä, matkasihteerinä, rahoitusjohtajana, rahoittajana  ja  logistiikasta vastaavana. Yksin ateljeessa, tietyllä materiaalilla työskentelevän taiteilijan ovat… Lue lisää

Taide ja teknologia

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena Monet tutkimus-, kehitys ja innovaatiohankkeet toteutetaan yhteistyössä usean eri osapuolen kanssa. Myös Digikaappaus* – hankkeessa tilanne on tämä. Projektiin kuuluvat ihmiset ovat hajallaan ympäri kampusta tai eri kaupungeissa ja monella tutkijalla on hankkeen ohessa runsaasti muitakin tehtäviä. Kartoitin jo hanketta valmistellessa työkalua, jolla voisi parantaa oman tekemiseni laatua ja samalla… Lue lisää

Taide ja teknologia

Digitalisaatiota koskeva teoreettinen keskustelu ja käsitteen historiallinen kehitys

Viime vuosien yhteiskunnallisessa keskustelussa digitalisaatio -käsite (digitalization, digitalisation) on ollut keskeinen ilmiö niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Digitalisaatio ilmiönä on noussut tutkijoidenkin mielenkiinnon kohteeksi, mutta tieteellinen tutkimus käsitteen merkityksestä on saanut melko vähän huomiota. Usein digitalisaatio on liitetty erilaisiin tieto- ja viestintätekniikan (information and communication techology, ICT) ratkaisuihin ja teknologisten järjestelmien integrointiin. Digitalisaatiosta on haettu ratkaisua… Lue lisää

Siirry Ylös