Talous ja työelämä

Ammattitaitoista työvoimaa muuntokoulutuksella

Rakennusteollisuus ry:n mukaan ammattitaitoisen työvoiman saanti on noussut rakennustuotannon suurimmaksi kasvun esteeksi viimeisten kahden vuoden aikana. Etenkin osaavista toimihenkilöistä, pääosin työnjohtajista, on puutetta, joskin myös kokeneille ammattimiehille olisi kysyntää. Työnjohtajapula juontaa juurensa 1990-luvun koulutuspoliittisiin valintoihin, kokeneen työnjohtajakaartin eläköitymiseen sekä pätevyysvaatimuksissa tapahtuneisiin tiukennuksiin erityisesti suurten kaupunkien rakennusvalvonnassa. Suurin osa tarpeista keskittyy pääkaupunkiseudun rakennustyömaille. Pulaa on erityisesti… Lue lisää

Talous ja työelämä

Innovaatiosta käytäntöön

Maailma ja liiketoiminta elää jatkuvassa muutoksen tilassa, mikä asettaa organisaatioille paineita. Uudet teknologiat jyräävät vanhat pois tieltään pakottaen yritykset ja organisaatiot kehittämään uusia toimintamalleja ja –tapoja niin sisäisiin kuin ulkoisiin prosesseihin. Toisaalta taas markkinat odottavat uusia tuotteita ja palveluita jatkuvasti kiihtyvällä syklillä. Kaiken tämän uudistamisen keskiössä on innovaation käsite. Innovaatiota voidaan karkeasti käsitellä ideana, käytäntönä… Lue lisää

Talous ja työelämä

Uskalla yrittää -finaali toi kokemusta nuorille yrittäjille

Saimaan ammattiopisto Sampon NY-yritys SuklaaUnelma NY osallistui valtakunnalliseen NY-yrittäjien Uskalla yrittää -finaaliin Helsingissä 18.–19.4.2018 Etelä-Karjalan edustajana. Kahden finaalipäivän ohjelma mittasi yritystoiminnan ja taloudenhallinnan taitoja. Finaalipäivät sisälsivät jokaisen yrityksen yritysesittelyn, yrityksen tuotteiden esittelyä ja myyntiä Kauppakeskus Kampin messutapahtumassa sekä 30 sekunnin myyntipuheen kauppakeskuksessa ja tuomariston haastattelun. Finaaliin osallistuneiden yritysten taso oli kova, olivathan he kaikki karsiutuneet… Lue lisää

Talous ja työelämä

Sitä saat mitä mittaat – parempaa tulosta pelillistämällä

Saimaan ammattikorkeakoulu on ollut mukana monissa TEKES:n (nykyisin Business Finland) tutkimus, kehitys ja innovaatiohankkeissa. Kirjoittaja on toiminut projektipäällikkönä ja tutkijana mm. Peluri ja Digikaappaus – hankkeissa, minkä lisäksi toimin tiimivalmentajana Saimaan amk:lla markkinointia tiimiyrittäjinä opiskeleville nuorille.  Tässä artikkelissa esitellään yksi pelillistämiskokeilu, josta syntyi pysyvä toimintatapa tiimiyrittäjinä opiskelevien käyttöön. Kirjapiste GO Kirjapiste GO kehitettiin alun perin… Lue lisää

Taide ja teknologia

Suuntana verkko ja verkostot – Sosionomi-opiskelijoiden kokemuksia ja kokeiluja OneNote Class Notebook -ympäristössä

Tämän päivän keskusteluissa vilahtavat käsitteet verkko, verkostot ja digitaaliset toimintaympäristöt. Keskustelun pontena toimivat erilaiset skenaariot ja strategiat, onhan digitalisaatio määritelty yhdeksi hallituksen 2025-kärkitavoitteista (Valtioneuvosto 2015) mm. tavoitteenaan digitalisoituvat julkiset palvelut ja kokeilukulttuuriin ohjaava ajattelu. Artikkelini pohjaa Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien lähinnä kolmannen vuosikurssin sosionomi-opiskelijoiden (N=109) oppimiskokemuksiin keväällä 2018 toteutetuissa Mediaosaaminen 5 op ja Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö… Lue lisää

Taide ja teknologia

The Impact of the Internet on the Russian Language

Person of the 21st century: who he/she is and how communication happens? A person of the 21st century spends much time surfing on the Internet. Nowadays the Internet is a communicative platform where a person can freely talk, actively expresses his/her point of view, discusses, establishes relationships, gets acquainted, shares news, and keeps blogs. The… Lue lisää

Taide ja teknologia

Miten robotisaatio muuttaa tulevaisuuden työtä?

Digikaappaus* –hankkeen ohessa toteutuneessa Digikaappaus –tapahtumassa kuultiin toistakymmentä digitalisaation liittyvää puheenvuoroa. Kiinnostuin Henkka Hyppösen puheenvuorossaan esille nostamista robotisaatioon liittyvistä kysymyksistä ja jäinkin hetkeksi keskustelemaan hänen kanssaan aiheesta puheenvuoron jälkeen. Keskustelussa nousi esille, että ajattelemme oppimisesta ja työn tulevaisuudesta samalla tavoin. Keskustelu innoitti tutustumaan aiheeseen hieman lisää. Tässä artikkelissa kerron lyhyesti mitä löytyi. Millainen työ on… Lue lisää

Taide ja teknologia

Innokas-robotiikkakilpailut Saimaan ammattikorkeakoululla 19.4.2018

Huhtikuun lopussa Saimaan amk:n liikuntasali täyttyi innokkaista peruskoululaisista ja toinen toistaan hienoimmista roboteista. Kyseessä oli peruskoululaisille suunnattu Innokas-robotiikkakilpailun aluekarsinta, jonka voittajat lähtevät kilpailemaan Suomen mestaruudesta valtakunnallisiin kisoihin Tampereelle 14.-16.5.2018. Kisalajeina toimivat Sumo, Freestyle ja Tanssi/Teatteri. Sumossa Lego Mindstorm -sarjoista rakennetaan sumobotteja, joiden tehtävänä on työntää vastustaja ulos sumokehästä. Yläkoulun sarjassa voiton vei LUMA-keskus Saimaan teknologiakerhon… Lue lisää

Taide ja teknologia

Ilmainen lounas

Vuoden 2018 keväällä jouduimme katsomaan, kuinka Facebookin perustaja Mark Zuckerberg vastasi Yhdysvaltain senaatissa kyselyihin yrityksensä tietoturvapolitiikasta. Tapaus juonsi juurensa konsulttiyhtiö Cambridge Analytican käsiinsä saamista Facebook-käyttäjätiedoista. Käyttäjätiedot päätyivät Cambridge Analytican haltuun käyttäjille suunnatusta viattoman oloisesta testistä, jota jaettiin Facebookin käyttäjien keskuudessa. Testin yhteydessä sovellus sai käyttöönsä sekä testin tekijän että hänen Facebookin kaverilistalla olevien henkilöiden tiedot,… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Tavoiteltava luottamussuhde

Tuntuu, että nykyisessä kiireen, tehokkuuden ja suoritteiden maailmassa unohdetaan ihmissuhteiden merkitys ja tämä sama ilmiö kertaantuu ja toteutuu myös sosiaali- ja terveysalalla. Nykyisin sosiaali- ja ter­veyspalvelujen tuottaminen rinnastetaan muuhun palvelutoimintaan, jossa tar­vetietoisille asiakkaille tarjo­taan nopeita, sopivia ja täsmällisiä palveluja. Tällöin valitettavasti unoh­detaan sosiaali- ja terveyspalveluiden erityisluonne, joka syn­tyy siitä, että asiakas on tilanteestaan johtuen monin… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Lähisuhdeväkivalta uhkaa terveyttä ja aiheuttaa sosiaalista hätää – sen tunnistamisessa ja auttamisessa tarvitaan yhteistä osaamista

Lähisuhdeväkivalta on kaikissa kulttuureissa ja yhteiskuntaluokissa olemassa oleva monimuotoinen ilmiö. Sitä voidaan pitää kansanterveysongelmana, jonka vaikutukset johtavat muun muassa perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen, kehitykselliseen haittaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen ja jopa kuolemaan. Lähisuhdeväkivallan uhrina voi yhtälailla olla pieni vauva, kouluikäinen nuori, työikäinen mies tai nainen, vammainen tai vanhus – kuka tahansa meistä. Lähisuhteissaan väkivaltaa kohdanneiden… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

VOO-harjoittelu

VOO eli VASTUUTA OTTAMALLA OPIT, otettiin käyttöön hoitotyön koulutusohjelmassa Saimaan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017 yhteistyössä Eksoten kanssa, Juurakkokadun palvelukodissa. Koulutusta VOO-harjoitteluun saimme yhteisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ylihoitaja Tuija Suloselta. VOO-harjoittelusta pidettiin koulutustilaisuus myös Juurakkokadun henkilökunnalle. Hoitotyön koulutusohjelmassa työharjoittelu ja harjoittelun ohjaaminen on perinteisesti tehty niin, että opiskelijalle on nimetty yksiköstä yksi tai kaksi ohjaajaa. Opiskelija on kulkenut… Lue lisää

Talous ja työelämä

Työsopimuksen sähköisen allekirjoituksen mahdollisuudet

Digitalisaatio vaikuttaa työelämään monin tavoin ja edellyttää vanhojen toimintatapojen muuttamista. Digitalisaatiota on mahdollista hyödyntää jo työsopimusten allekirjoitusvaiheessa. Työsopimuksen sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa ja säästää työaikaa, jonka voi käyttää hyödyllisemmin kuin allekirjoitusten hakemiseen ja sopimusten postitukseen. Liiketalouden laskentatoimen opiskelijat ovat tehneet viime vuosina useita opinnäytetöitä, joiden aihe on liittynyt digitalisaatioon. Sara Handroos teki vuonna 2017 Saita… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Osallistamalla kuullaan aidosti asukkaiden ääntä – Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa asukkailta kysyttiin Lapen kehittämistarpeita

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita uudistetaan yhtäaikaisesti LAPE-hankkeissa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) maakuntauudistuksen kanssa. Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen on Lapen yksi keskeinen tavoite ja asukkaiden näkemyksillä on tärkeä merkitys palveluiden kehittämisessä. Lape muu Uusimaa sekä Lape Etelä-Karjala toteuttivat asukaskyselyn, joka on osa asukkaiden osallistamista. Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden kokemuksia ja odotuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Kyselyyn… Lue lisää

Talous ja työelämä

Innovoinnin asiakkaana Carea

Maaliskuussa 2018 toteutui jo toinen Digikaappaus –tapahtuma. Tapahtuman ohessa toteutui 24 tunnin innovointi, jossa 24 Saimaan amk:n ja LUT:n opiskelijaa ratkaisivat pienryhmissä toimeksiantajan (Carea) tarjoaman haasteen. Esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti toimeksiannon ja ryhmien työskentelyä sekä pohdimme toimintavan hyötyjä. Toimeksianto Tavoitteena oli sähköinen ratkaisu, jonka avulla ratkaistaan Miten voidaan tuottaa asiakasherätteitä ja reagoida niihin Miten toimitaan,… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Nurses´ confidence in Medication Safety 4.-9.3.2018 – Medico Nordplus Intensiiviviikko Islannissa Laugarvatn´ssa

Maaliskuussa kokoonnuimme viikoksi terveydenhuollon lääkitysturvallisuusasioiden äärelle yhdessä Norjan, Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Viron hoitotyön opiskelijoiden, YAMK -opiskelijoiden ja lääkehoidon opettajien kanssa. Lääkitysturvallisuutta oli Islannin karun kauniissa maisemissa pohtimassa ja opiskelemassa kansainvälinen ryhmä nykyisiä tai tulevia terveydenhuollon ammattilaisia. Yhteensä paikalla oli yli viisikymmentä osallistujaa, kuudesta eri maasta. Intensiiviviikon tarkoituksena oli käsitellä terveydenhuollon lääkitysturvallisuutta sekä sairaanhoitajan että… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Tavoitteena prosentti taiteelle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa ollaan ajauduttu keskusteluun valinnan vapaudesta. Asiakkaalla on vapaus valita millaisia palveluja hän käyttää – mitä ovat ne palvelut, joita hän haluaa käyttää ja mistä hän saa parhaan avun ja tuen? Sipilän hallituksen kärkihankkeen, Taiteen prosenttiperiaatteen laajentaminen, ”Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Sote- ja hyvinvointialan sopimukset hyvinvointikumppanuushankkeessa

Vuonna 2016 Etelä-Karjalan alueella toimi yli 300 rekisteröitynyttä terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottavaa yritystä, jotka ovat potentiaalisia kotiin vietävien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia. Hyvinvointikumppanuushankkeen yhteydessä tehtiin myös sopimusosaamiseen liittyviä opinnäytetyötutkimuksia, jotka käsittelivät yritysten välisiä-, yritysten ja asiakkaiden välisiä sopimuksia. Hankkeen aikana pidettiin sote- ja hyvinvointialan yrittäjien välisiä yritystapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksissa tuli esille, että tutkimuksen kohderyhmän… Lue lisää

1 5 6 7
Siirry Ylös