Luovan alan hinnoittelu, case kuvataiteilijat

Saimaan amk:n liiketalouden opiskelija Maiju Tuisku pohti opinnäytetyössään kuvataiteilijan teosten hinnoittelua. Hinnoittelua pyrittiin ratkaisemaan käyttämällä apuna erilaisia kustannuslaskennan menetelmiä.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jossa tarkoituksena oli pohtia teoksen hinnoittelua niin, että se olisi kannattavaa taiteilijalle. Aineistoa hankittiin haastattelemalla neljää kuvataiteilijaa. Haastattelun avulla oli tarkoitus saada selville kustannuksia sekä kokemuksia taiteilijoiden hinnoittelumenetelmistä ja kustannuslaskennasta.

Taiteilijan teoksen hinnoitteluun vaikuttaa moni asia, kuten taiteilijan ikä, tunnettuus, koulutus ja kokemus.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan täällä